تصویر هدر صفحه داخلی

بایگانی مقالات

شامل

بایگانی 1397

مهر (1)

بایگانی 1387

بهمن (3)

روش صحیح سیفون کردن

چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۸۹

 

چگونه آکواریومتان را تمیز نگه دارید

مشکلاتی از قبیل کدر شدن و تغییر رنگ دادن صخره ها و ضعیف شدن فیلتر را می توانید با مراقبت صحیح از آکواریوم به راحتی حل کنید. یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۹

 

چگونه از ایجاد بیماری در آکواریومتان جلوگیری کنيد

بیماری های زیادی، ماهی های آکواریومی را تهدید می کنند ولی خوشبختانه دور نگه داشتن آنها از آکواریوم کار مشکلی نیست. بیشتر بیماری ها از کیفیت پائین آب، ناشی می شوند.از آنجایی که ظرفیت نگهداری ماهی در آکواریوم محدود می باشد بنابراین از قرار دادن ماهی های زیاد در اکواریم بپرهیزید. یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۹

 

چگونه حلزون ها را از آکواریوم خارج کنیم

حلزون ها به آکواریوم آسیبی نمی رسانند، اما باعث ایجاد منظره ناخوشایند در آن می شوند. آنها به سرعت تکثیر می شوند و از ته مانده غذا و گاهی از گیاهان، تغذیه می کنند. این موجودات با هوا دهی به شن های کف آکواریم، از تجزیه شدن بخش های مرده که مانع از پوسیدن ریشه گیاهان می شود، جلوگیری می کنند. یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۹

 

بایگانی مقالات