تصویر هدر صفحه داخلی
» مـحـصـولات » مواد مصرفی آکواریوم » کود و بستر گیاه

 

کود و بستر رشد گیاهان آب شیرین

     به منظور کاشت و نگهداری از گیاهان آب شیرین، به جز نور و دی‌اکسید کربن، بستری همچون خاک برای ریشۀ گیاهان مورد نیاز است که بتواند:

      ــ از ریشۀ گیاه محافظت کند و ریشه در آن گسترش یابد؛ لذا به ساختار دانه‌بندی و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی همچون درصد تخلخل، چگالی و واکنش معلوم با آب و املاح نیاز دارد.

      ــ مقداری از مواد مغذی مورد نیاز گیاه (سهمی از موادی که از ریشۀ گیاه جذب می‌شوند) را فراهم کند.

     البته گیاهانی هم هستند که ریشه‌هایشان با الیاف به عوارضی چون چوب‌های غوطه‌ور بسته می‌شود تا گیاه به مرور ریشه‌ها را به اطراف و خلل و فرج چوب بدواند و خود را تثبیت کند.

     برای هر دو گروه گیاهان یاد شده، بستر تنها کافی نیست و مکمل‌های مغذی به نام کود هم مورد نیاز است، تا گیاهان سهم دیگر مواد مورد نیاز خود را به صورت محلول در آب از آن منبع دریافت کنند. کودهای مختلف، تأمین کنندۀ دو گروه عناصر ذیل هستند:

     ــ ریزمغذی (که مقدارشان در مقیاس جذب توسط ریشه کم است و بیشتر نقش تنظیم‌کننده و مکمل راه‌اندازی و تداوم فعالیت‌های رشد و متابولیسم گیاه را ایفا می‌کنند.)

     ــ و درشت‌مغذی (که حجم بیشتری همانطور که از اسمشان پیداست از روند جذب را به خود اختصاص داده، بیشتر عامل تغذیه‌ای و تأمین‌کنندۀ اجزا و خشت‌های تشکیل‌دهندۀ ساختار اندا‌م‌های گیاهی هستند.)

 

بستر و کود گیاه (آب شیرین)

مکمل دی‌اکسید کربن Tetra Plant مدل «CO2-Depot»

MA-APS-TPCD

مکمل دی‌اکسید کربن گیاهان آکواریومی آب شیرین ﴿۶۵۰ میلی‌لیتری﴾
اسپری کود Prodibio مدل «بایوپوند پلَنتس»

MA-APF-PBPP

کود ترکیبی گیاهان استخر و حوضچه، ۱۲۵ میلی‌لیتری
کود Prodibio مدل «بایووِرت و بایوورت نانو»

MA-APF-PBN

کود ترکیبی گیاهان آکواریومی
«گرین نیتـرو» گرینـِر

MA-APF-GN

کود ترکیبی گیاهان آبزی (۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌لیتری)
«گرین پُـتاس» گرینـِر

MA-APF-GP

کود پتاسیم گیاهان آبزی (۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌لیتـری)
«گرین مایکرو» گرینـِر

MA-APF-GM

کود ترکیبی گیاهان آبزی (۱۲۵ و ۵۰۰ میلی‌لیتـری)
«گرین فُسفو» گرینـِر

MA-APF-GPh

کود ترکیبی گیاهان آبزی (۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌لیتـری)
«گرین فـِرو» گرینـِر

MA-APF-GF

کود آهن گیاهان آبزی (۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌لیتـری)
«گرین اِن.‌پی‌.کِی» گرینـِر

MA-APF-GNPK

کود ترکیبی گیاهان آبزی (۱۲۵، ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌لیتری)
«گرین کاربـو» گرینـِر

MA-APF-GC

کود کربن گیاهان آبزی (۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌لیتری)
تتراپلنت کامپیلیت سـابِستِرِیت (Tetra Plant Complete Substrate)
مناسب برای تمام آکواریوم های آب شیرین
تتراپلنت کـریپتو (TetraPlant Crypto)
برای افزایش نشاط ، سلامتی و رشد گیاهان
کود Tetra «اینیشیال استیکس»
مناسب آکواریوم‌های آب شیرین تازه راه‌اندازی شده ﴿۲۵۰ میلی‌لیتری﴾
تتراپلنت پِلَنتـامیـن (TetraPlant PlantaMin)
مناسب برای تمام آکواریوم های آب شیرین
تتراپلنت پِلَنتـااِستـارت (TetraPlant PlantaStart)
مناسب برای تمام آکواریوم های آب شیرین
تتراپـوند پِلَنتـامـین (TetraPond PlantaMin)
مناسب برای تمام آکواریوم‌های آب شیرین
بایو ورتProdibio
مناسب برای اب شیرین
بلوم اَنــد گـرُو (BLOOM & GROW)
طبیعی سازی شرایط آب برای گیاهان و متعادل سازی pH
مناسب برای آکواریوم های آب شورمرجانی و آب شیرین

بعد از کلیک کردن هر کدام از موارد فوق، به منظور بازیابی آخرین وضعیت منوی اصلی سایت، می‌توانید از دکمۀ Back مرورگر خود استفاده کنید، تا ناگزیر به بازکردن زیرمنوها از اول نشوید.