تصویر هدر صفحه داخلی

مدیای مکانیکی فیلتر

مدیای آذرین طبیعی ISTA، سری I-2

MA-AFM-II2x

مدیای سنگ‌آذرین طبیعی برای فیلتر
اسفنج فیلتر ISTA، سری I-22

MA-AFM-II22x

اسفنج فیلتر آکواریوم
پد فیلتر الیافی RESUN، مدل FTP04

MA-AFM-RFTP04

پد الیافی فیلتر آکواریوم
سرامیک فیلتر EHEIM مدل MECH

MA-AFM-EM250

سرامیک فیلتر، مدل 2507051
سرامیک فیلتر ISTA مدل I-210

MA-AFM-PMI210

بایوسرامیک مکانیکی و بیولوژیک فیلتر
سرامیک فیلتر ISTA مدل PM، سری E-I00

MA-AFM-PMIE10x

بایوسرامیک مکانیکی و بیولوژیک فیلتر
پد فیلتر ISTA، سری E-10

MA-AFM-IE10x

پد فیلتر پشمی نرم
کارتریج فیلتر Tetra tec مدل «EasyCrystal 600»

MA-AFM-TTEC-600

مدیای مکانیکی و بیولوژیک آماده برای فیلترهای Tetra tec مدل FilterBox600
کارتریج فیلتر Tetra tec مدل «EasyCrystal C600»

MA-AFM-TTEC-C600

مدیای مکانیکی، بیولوژیک و جذبی آماده برای فیلترهای Tetra tec مدل FilterBox600
مدیای فیلتر EHEIM مدل Professionel

MA-AFM-EP

مدیای مکانیکی و بیولوژیک داخل فیلتر آکواریوم‌‌های آب شور و شیرین
مدیای فیلتر EHEIM مدل EHFI مِک

MA-AFM-EEHFI

مدیای مکانیکی داخل فیلتر آکواریوم‌‌های آب شور و شیرین
ابر فیلترهای داخلی (Internal Filters Sponge)
مناسب برای آب شور و شیرین
ابر سامپ (Sump Sponge)
مناسب برای آب شور و شیرین
سِت مواد فیلتر کلاسیک (Classic Media Set)
مناسب برای آب شور و شیرین
مِک (Mech)
مناسب برای آب شور و شیرین
مِک پرو (Mech Pro)
مناسب برای آب شور و شیرین
مدیای فیلتر EHEIM مدل سابسترِیت پرو

MA-AFM-ESP

مدیای بیولوژیکی داخل فیلتر آکواریوم‌‌های آب شور و شیرین
صفحه ۱ از ۲ ۲

بعد از کلیک کردن هر کدام از موارد فوق، به منظور بازیابی آخرین وضعیت منوی اصلی سایت، می‌توانید از دکمۀ Back مرورگر خود استفاده کنید، تا ناگزیر به بازکردن زیرمنوها از اول نشوید.