تصویر هدر صفحه داخلی

مدیای شیمیایی فیلتر

پد فیلتر نیترات RESUN، مدل FTP05

MA-AFM-RFTP05

پد نیترات‌گیر فیلتر آکواریوم
پد فیلتر فسفات RESUN، مدل FTP03

MA-AFM-RFTP03

پد فسفات‌گیر فیلتر
پد فیلتر آمونیاک RESUN، مدل FTP01

MA-AFM-RFTP01

پد فیلتر حذف کنندهٔ آمونیاک
تورف پلت (Torf Pellets)
مناسب برای آب شیرین
آمونیاک زدا (Ammonia Remover)
مناسب برای آب شور و شیرین
نیترات زدا (Nitrate Remover)
مناسب برای آب شور و شیرین
آکـوا ویتال گِرانـو پیت (Aquavital Granupeat)
مناسب برای آکواریوم های آب شیرین
ایجاد محیطی مطلوب در آکواریوم
آکـوا ویتال بـلک پیت (Aquavitalblackpeat)
مناسب برای آکواریوم های آب شیرین - ایجاد محیطی مطلوب در آکواریوم

بعد از کلیک کردن هر کدام از موارد فوق، به منظور بازیابی آخرین وضعیت منوی اصلی سایت، می‌توانید از دکمۀ Back مرورگر خود استفاده کنید، تا ناگزیر به بازکردن زیرمنوها از اول نشوید.