تصویر هدر صفحه داخلی

 

مجسمه‌های دکوری «پُلی‌رِزین»

     اجسام ثابت یا متحرک محیطی برای داخل آکواریوم‌های آب شیرین و آکواریوم‌های پلنت (ساخته شده از جنس رزین‌های مختلف پلیمری) هستند که نه‌تنها جذابیت ظاهری آن را بهبود می‌بخشند، بلکه:


    ــ مواضعی برای پناه گرفتـن ماهی‌ها در اوقات گریز و استـراحت تـشکیل می‌دهند و لذا تا حدودی باعث کاهش استـرس ماهی‌ها‌ می‌شوند؛
    ــ امکان تقسیم بهتـر قلمرو بین ماهی‌های نر و کاهش درگیری در آکواریوم را فراهم می‌کنند؛
    ــ با ایجاد مناطق مختلف شنا، سـرگرمی و تحرک جسمی بیشتـر برای ماهی‌ها فراهم می‌‌کنند؛
    ــ اثر سوء روی ترکیب شیمیایی آب ندارند.

 

 

مجسمه‌های دکوری «پُلی‌رِزین»

درختچۀ خمیده ـ ۳ (کد MA-P122)

MA-PRDA-P122

مجسمۀ پلی‌رزین
ستارۀ دریایی ـ ۲ (کد AC157)

MA-PRDA-AC157-2

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ پله‌ای ـ ۵ (کد AQR730)

MA-PRDA-AQR730

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ مجتمع ـ ۸ (کد AQR728)

MA-PRDA-AQR728

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ مجتمع ـ ۷ (کد BS101)

MA-PRDA-BS101

مجسمۀ پلی‌رزین
باغچه بونسای ـ ۱۱ (کد BS109)

MA-PRDA-BS109

مجسمۀ پلی‌رزین
باغچه بونسای ـ ۱۰ (کد BS111)

MA-PRDA-BS111

مجسمۀ پلی‌رزین
کشتی قدیمی ـ 4 (کد ۴۳)

MA-PRDA-43

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ مجتمع ـ ۶ (کد ۰۴۱۳)

MA-PRDA-0413

مجسمۀ پلی‌رزین
جمجمه ـ ۴ (کد MA-P85)

MA-PRDA-P85

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ دوشاخ ـ ۱۰ (کد AQR733)

MA-PRDA-AQR733

مجسمۀ پلی‌رزین
بشکه‌های قدیمی ـ ۱۴ (کد ۲۱۳)

MA-PRDA-213

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ مشبک ـ ۱۵ (کد AQR732)

MA-PRDA-AQR732

مجسمۀ پلی‌رزین
باغچه بونسای ـ ۹ (کد BS107)

MA-PRDA-BS107

مجسمۀ پلی‌رزین
صدف و مرجان ـ ۲ (کد MA-P11)

MA-PRDA-P11

مجسمۀ پلی‌رزین
پل سنگی ـ ۶ (کد MA-P87)

MA-PRDA-P87

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ مشبک ـ ۱۴ (کد SA008)

MA-PRDA-SA008

مجسمۀ پلی‌رزین
ستارۀ دریایی ـ ۱ (کد AC157)

MA-PRDA-AC157

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ مجتمع ـ ۵ (کد SA003)

MA-PRDA-SA003

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ مشبک ـ ۱۳ (کد SA004)

MA-PRDA-SA004

مجسمۀ پلی‌رزین
صفحه ۱ از ۱۴ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

بعد از کلیک کردن هر کدام از موارد فوق، به منظور بازیابی آخرین وضعیتِ منوی اصلی سایت، می‌توانید از دکمۀ Back مرورگر خود استفاده کنید، تا ناگزیر به بازکردن زیرمنوها از اول نشوید.