تصویر هدر صفحه داخلی

 

سیفوناژ آکواریوم‌

     آلودگی‌های تولید شونده در آکواریوم ناشی از انتشار فضولات آبزیان و فساد بقایای آلی مانند خوراک اضافی، پوسته‌های ریخته از بدن آبزیان و.. نه‌تنها به طریق فیزیکی (کدورت ظاهر) کیفیت آب را پایین می‌آورند، بلکه پس از تجزیه و تثبیت نیتروژن‌شان توسط فلور طبیعی آکواریوم، باعث بالا رفتن غلظت نیترات در آب می‌شوند که در دراز مدت، مسمومیت کشنده برای آبزیان در پی خواهد داشت.
      لذا در آکواریوم‌های آب شیرین، سیفوناژ آب هر آکواریوم در مقاطع منظم به مقدار معقول (مثلاً به طور هفتگی به میزان ۲۰ تا ۲۵ درصد حجم آب﴾، ضمن حذف مقدار قابل توجهی از منابع نامبرده، مانع از انباشته شدن نمک نیترات در سیستم می‌گردد. سیفون کردن آکواریوم با ابزار مخصوصی انجام می‌شود که محفظۀ قیف‌مانندش امکان مکش دِبری‌های آلی از لابه‌لای سنگریزه‌های کف‌ آکواریوم را فراهم می‌کند. این کار برای کنترل قسمتی از جمعیت جلبک آکواریوم (مستقر در سنگریزه‌ها) هم سودمند است.
     بدیهی است کیفیت آب جایگزین‌ شونده هم نباید از نظر دور بماند. امروزه با وجود فیلترهای تصفیۀ RO موجود در زیر سینک هر آشپزخانه، آب آنها (که عاری از کلر و نیترات است) برای جبران حجم خارج شده از آکواریوم، بهترین گزینه است؛ اگرچه سختی آنها بسیار کم است و برای جبران آن، با توجه به نیاز آبزیان ساکن آکواریوم، از محلول‌های کاندیشنر مربوط به سختی کل (TH) می‌توان استفاده کرد.

 

کیت‌های سیفون ماهیران

کیت سیفون RESUN مدل SC-210L

MA-ACK-RSC210L

ابزار سیفوناژ و نظافت بستر آکواریوم
کیت نظافت آکواریوم ISTA مدل I-087

MA-ACK-II087

ابزار سیفوناژ و نظافت بستر آکواریوم
کیت نظافت آکواریوم ISTA مدل I-054

MA-ACK-II054

ابزار سیفوناژ و نظافت آکواریوم‌های بدون بستر
کیت نظافت آکواریوم ISTA مدل I-053

MA-ACK-II053

ابزار سیفوناژ و نظافت بستر آکواریوم
کیت فشرده سیفون ISTA مدل I-056

MA-ACK-II056

ابزار سیفوناژ و نظافت بستر آکواریوم
کیت سیفون BOYU مدل SC-002

MA-ACK-BSC002

ابزار سیفوناژ و نظافت بستر آکواریوم
کیت نظافت آکواریوم ISTA مدل I-055

MA-ACK-II055

ابزار چندمنظورهٔ سیفوناژ و نظافت آکواریوم
کیت نظافت آکواریوم ISTA مدل I-086

MA-ACK-II086

ابزار سیفوناژ و نظافت آکواریوم
کیت نظافت آکواریوم ISTA مدل I-088

MA-ACK-II088

ابزار سیفوناژ و نظافت آکواریوم‌های بدون بستر
کیت نظافت کف آکواریوم Tetra سری GC

MA-ACK-TGCx

ابزار سیفوناژ و نظافت ماسه و سنگریزه‌های کف آکواریوم
کیت اتوماتیک نظافت کف آکواریوم EHEIM مدل Quick Vac Pro

MA-ACK-EQVP

ابزار اتوماتیک نظافت ماسه و سنگریزه‌های کف آکواریوم
کیت سیفون EHEIM مدل 4002510

MA-ACK-E4002510

ابزار سیفوناژ و نظافت ماسه و سنگریزه‌های کف آکواریوم
کیت برقی نظافت آکواریوم BOYU مدل QJQ-750

MA-ACK-BQJQ-750

ابزار کامل نظافت آکواریوم
کیت سیفون BOYU مدل BY-28

MA-ASK-BBY-28

ابزار سیفوناژ و نظافت ماسه و سنگریزه‌های کف آکواریوم
کیت سیفون BOYU سری GC

MA-ASK-BGCx

ابزار سیفوناژ و نظافت ماسه و سنگریزه‌های کف آکواریوم

بعد از کلیک کردن هر کدام از موارد فوق، به منظور بازیابی آخرین وضعیت منوی اصلی سایت، می‌توانید از دکمۀ Back مرورگر خود استفاده کنید، تا ناگزیر به بازکردن زیرمنوها از اول نشوید.