تصویر هدر صفحه داخلی

تسترهای فسفات ماهیران

تست فسفات (Phosphate Test)
مناسب برای سنجش PO4 در آکواریوم های آب شور و آب شیرین
تست فسفات Tetra «پی‌ئو۴» (PO4)

MA-WQTP-TTPO4

کیت اندازه‌گیری مقدار فسفات آب شور و شیرین

بعد از کلیک کردن هر کدام از موارد فوق، به منظور بازیابی آخرین وضعیت منوی اصلی سایت، می‌توانید از دکمۀ Back مرورگر خود استفاده کنید، تا ناگزیر به بازکردن زیرمنوها از اول نشوید.