تصویر هدر صفحه داخلی
 

 

اسیدی یا قلیایی‌ بودن آب و اهمیت آن

     pH (توان یون هیدروژن:+H) یا میزان اسیدیته یا قلیایی بودن، یکی از پارامترهای حساس و مهم برای آب هر آکواریوم است. اسیدیتۀ آب مستقیماً روی تناسب کیفیت آب با نیازهای آبزیان ساکن آکواریوم در ارتباط بوده، می‌بایست در فواصل منظم کنترل (و برای حرفه‌ای‌ها، در تاریخچۀ کیفیت آب و سلامت آبزی ثبت) شود. اسیدیتۀ مطلوب برای حیات آبزیان مختلف اختصاصی بوده، معمولاً محدوده‌ای را در بر می‌گیرد و بر اساس آن می‌توانیم گونه‌های قابل سکونت (که اسیدیتۀ مورد نیازشان مشابه است) را انتخاب کنیم؛ پر واضح است که وضعیت مورد نظر می‌بایست پایدار و به همین منظور، تحت پایش دائم باشد.

 

      مقدار pH آب را با استفاده از ابزارهای سنجش اسیدیته (pHمتر) اندازه‌گیری می‌کنند. این ابزارها دقت‌های مختلفی دارند. بالاترین دقت‌ها متعلق به ابزارهای دیجیتال pH است که آنها نیز در فواصل مشخص می‌بایست کالیبره (با استفاده از محلول‌های استاندارد، تنظیم مجدد) شوند.

 

 

پی‌اچ‌مترهای ماهیران

مانیتور پی‌اچ‌ ISTA، مدل I-817

MA-WQTP-II817

تستر اسیدیته پرتابل دیجیتال
قلم پی‌اچ‌متر ISTA مدل I-819

MA-WQTP-II819

تستر اسیدیته پرتابل دیجیتال
الکترود پی‌اچ‌متر ISTA مدل I-818

MA-WQTP-II818

تستر اسیدیته آب آکواریوم
کیت pH سنج Tetra، مدل «Marine Test pH»

MA-WQTP-TMTpH

تستر اسیدیته آب شور
قلم پی‌اچ‌متر دیجیتال BOYU مدل PH-1

MA-WQTP-BPH-1

تستر اسیدیته پرتابل دیجیتال
تتراتست pH (آب شیرین)
برای سنجش میزان pH درآکواریوم‌های آب شیرین
تست پی‌اچ‌ Tropic Marin آب شور

MA-WQTP-TMPHT

تستر اسیدیته آب شور
تترا تست Ph آب شور (pH test)
مخصوص آکواریوم های آب شور و برای سنجش میزان اسیدی بودن آب

بعد از کلیک کردن هر کدام از موارد فوق، به منظور بازیابی آخرین وضعیت منوی اصلی سایت، می‌توانید از دکمۀ Back مرورگر خود استفاده کنید، تا ناگزیر به بازکردن زیرمنوها از اول نشوید.