تصویر هدر صفحه داخلی
» مـحـصـولات » لوازم و تجهیزات آکواریوم » تجهیزات پایش و رسیدگی » تستر عناصر کمینه و سایر یون‌ها

تسترهای عناصر کمینه و سایر یون‌ها

تست کلسیم  (Calcium Test)
تست کلسیم مناسب برای سنجش میزان کلسیم موجود در آب شور
بیوکلسیم و تست کلسیم  (Test Calcium and Calcium Bio)
مکمل و تست کلسیم مناسب برای آکواریوم های آب شور
تست مشترک منیزیم-کلسیم  (Magnesium-Calcium Combitest)
تست مشترک منیزیم-کلسیم مناسب برای آکواریوم های آب شور
تستر آهن «Tetra»
مناسب برای آب شور وشیرین

بعد از کلیک کردن هر کدام از موارد فوق، به منظور بازیابی آخرین وضعیت منوی اصلی سایت، می‌توانید از دکمۀ Back مرورگر خود استفاده کنید، تا ناگزیر به بازکردن زیرمنوها از اول نشوید.