تصویر هدر صفحه داخلی

سختی‌سنج‌های ماهیران

تتراتست سختی کل (GH)
مناسب برای آب شیرین و حوضچه های باغی
تست KH
تست قلیائیت مناسب برای آکواریوم های آب شور مرجانی
تست سختی آب Tetra ـ«GH/KH»

MA-WQTP-TTGHKH

کیت اندازه‌گیری سختی کل و کربناتی آب شیرین
تتراتست سختی کربنات (KH)
مناسب برای آب شیرین و حوضچه های باغی

بعد از کلیک کردن هر کدام از موارد فوق، به منظور بازیابی آخرین وضعیت منوی اصلی سایت، می‌توانید از دکمۀ Back مرورگر خود استفاده کنید، تا ناگزیر به بازکردن زیرمنوها از اول نشوید.