تصویر هدر صفحه داخلی

تسترهای دی‌اکسید کربن ماهیران

محلول نشانگر دی‌اکسید کربن ISTA، مدل I-691

MA-WQTP-II691

محلول مورد استفاده در نشانگر‌های CO2
نشانگر دی‌اکسید کربن ISTA، مدل I-690

MA-WQTP-II690

نشانگر وضعیت ‌CO2 (قابل‌خواندن از همهٔ زوایا)
نشانگر دی‌اکسید کربن ISTA، مدل I-506

MA-WQTP-II506

نشانگر وضعیت دی‌اکسیدکربن آب شیرین همراه با تست
تست دی‌اکسید کربن تترا «CO2»

MA-WQTP-TTCO2

اندازه گیری دقیق میزان دی اکسیدکربن موجود در آب شیرین

بعد از کلیک کردن هر کدام از موارد فوق، به منظور بازیابی آخرین وضعیت منوی اصلی سایت، می‌توانید از دکمۀ Back مرورگر خود استفاده کنید، تا ناگزیر به بازکردن زیرمنوها از اول نشوید.