تصویر هدر صفحه داخلی
 • تست Mg/Ca ، Troic marin

Loading

تست مشترک منیزیم-کلسیم (Magnesium-Calcium Combitest)

تست مشترک منیزیم-کلسیم مناسب برای آکواریوم های آب شور

اهمیت میزان منیزیم و کلسیم در آکواریوم های آب شور: 

منیزیم و کلسیم نیز مانند سدیم ، پتاسیم ، کلر و سولفات جزء عناصر مهم موجود در آب طبیعی دریا هستند. منیزیم و کلسیم عوامل مهمی در رشد ارگانیسم هایی هستند که اسکلت های آهکی تشکیل می دهند مثل مرجان های سخت و جلبک های آهکی. اگر دی اکسید کربن به میزان کافی در آب موجود باشد، کلسیم، کربنات هیدروژن کلسیم تولید می کند که از نظر بیولوژیکی به عنوان کربنات در اسکلت آهکی این ارگانیسم ها ذخیره و استفاده می شود. با توجه به نوع ارگانیسم ، کربنات منیزیم به میزان متغیر در اسکلت های موجودات آهکی مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه براین ، وجود منیزیم در فرآیند فتوسنتز بسیار مهم است. به علت متابولیسم مواد غذایی در سلول ها و استفاده از این ترکیبات در اسکلت های ارگانیسم های آهکی میزان کلسیم و منیزیم در آکواریوم های آب شور به مرور زمان کاهش می یابد. به همین دلیل ، به منظور ارتقاء رشد و سلامتی این ارگانیسم ها تست مرتب میزان منیزیم و کلسیم و افزودن این یون ها به آکواریوم آب شور ضروری است. 

میزان مطلوب منیزیم و کلسیم در آب شور: 

میزان منیزیم آب طبیعی دریا حدود ((ppm mg/L 1280-1320 و میزان کلسیم حدود  400-410 mg/L (ppm) است و برطبق این ، نسبت منیزیم Mg به کلسیم Ca معادل 25/3 در لیتر است. میزان بسیار بالای منیزیم و یا کلسیم منجر به رسوب و در نتیجه کاهش میزان قلیائیت و عناصر کمینه آب می شود. به همین دلیل توصیه می شود سعی کنید میزان منیزیم و کلسیم را تا حد امکان معادل میزان منیزیم و کلسیم آب طبیعی دریا حفظ کنید. چگونه می توان میزان منیزیم یا کلسیم را سریع و دقیق اندازه گیری کرد: تست کلسیم - منیزیم  Tropic Marin Magnesium-Calcium Combitest طی یک فرآیند ساده و سریع امکان اندازه گیری دقیق میزان منیزیم و کلسیم آب آکواریوم و تعیین دقیق مقداری را که ممکن است لازم باشد به آکواریوم افزوده شود فراهم می نماید. برای افزایش میزان منیزیم و کلسیم از مکمل کلسیم یا مکمل منیزیم استفاده نمایید. با استفاده از این محصول نسبت یونی آب آکواریوم ثابت باقی می ماند. در مواقعی که میزان ترکیبات کلسیم و یا منیزیم زیاد است ، تعویض قسمتی از آب و استفاده از نمکTROPIC MARIN SEA SALT توصیه می شود. 

نحوه استفاده :

این تست سریع میزان منیزیم و کلسیم آب شور را به سرعت و دقیق اندازه گیری می کند. همیشه برای خواندن میزان مایع موجود در سرنگ انتهای اُرینگ سیاه روی سرنگ را ملاک قرار دهید و بخوانید ( به عکس داخل بروشور توجه شود). وقتی سرنگ پر شد بین انتهای پیستون و مایع داخل سرنگ هوا وجود دارد ( این فضا مقدار شناساگر باقیمانده در سرنگ زرد را جبران می کند). خیلی مهم است که هنگام پر کردن سرنگ  قسمت انتهایی سر سرنگ زرد را داخل شناساگر فرو برید. نکته مهم : سرنگ با درجه بندی قرمز رنگ همیشه باید برای محلول شناساگر A و سرنگ با درجه بندی مشکی همیشه برای محلول شناساگر C و سرنگ یک میلی لیتری باقیمانده فقط برای محلول شناساگر D استفاده شود. با استفاده درست از سرنگ ها و سر سرنگ از ایجاد هرگونه آلودگی در شناساگر ها جلوگیری بعمل  می آید. در مرحله اول میزان کلسیم و در مرحله بعد با همان آب مورد آزمایش میزان منیزیم تست می شود. 

تعیین میزان کلسیم :

 1. قبل از هر بار استفاده شناساگر را تکان دهید.
 2. ابتدا هر دو شیشه را با آب لوله کشی و سپس چندین بار با آب آکواریوم بشویید. با سرنگ 5 میلی لیتری هر دو شیشه را دقیقاً به اندازه 5 میلی لیتر از آب آکواریوم پر کنید. یکی از دو شیشه را برای مقایسه در مراحل بعدی کنار بگذارید.
 3. یکی از سه سر سرنگ زردرنگ را روی سرنگ یک میلی لیتری با درجه بندی قرمز قرار دهید. سرنگ را به اندازه 20 واحد با شناساگر A پر کنید و داخل آب مورد آزمایش بریزید.
 4. سرپوش شیشه را بگذارید و برای چند ثانیه شیشه را تکان دهید.
 5. سرپوش شیشه را بردارید و یک پیمانه سرصاف از شناساگر B را به آب مورد آزمایش بیافزایید. سرپوش شیشه را بگذارید و محلول را تکان دهید تا پودر حل شود. محلول به رنگ آبی کم رنگ در  می آید.
 6. سرپوش شیشه را بردارید. دومین سر سرنگ را روی سرنگ یک میلی لیتری با درجه بندی سیاه قرار دهید و آن را به اندازه یک (1) میلی لیتر با شناساگر C پر کنید. شناساگر C را قطره قطره به آب مورد آزمایش آبی رنگ بیافزایید. بعد از افزودن هر قطره شیشه را تکان دهید تا محلول یکنواخت شود. افزودن شناساگر C را آنقدر ادامه دهید تا محلول آبی رنگ ، بی رنگ شود. به منظور تشخیص آسان تغییر رنگ آب داخل شیشه ، هر دو شیشه (شیشه آزمایش و شیشه ای که در مرحله دوم برای مقایسه کنار گذاشته بودیم) را روی کاغذ سفید قرار دهید و از بالا به آنها نگاه کنید. به محض اینکه آب دو شیشه قابل تشخیص از هم نبود آزمایش کامل شده است.
 7. مقدار شناساگر C باقیمانده در سرنگ را بخوانید و با مطابقت با جدول موجود در بسته بندی میزان کلسیم را بخوانید. مثال : اگر مقدار شناساگر باقیمانده در سرنگ 73/0 میلی لیتر باشد میزان کلسیم 392 میلی گرم در لیتر  خواهد بود.
 8. مابقی محلول شناساگر C را به داخل قوطی شناساگر C برگردانید.                                                                       

جدول تست ترکیبی منیزیم/کلسیم

اگر محلول بعد از افزودن دو قطره اول از شناساگر C بی رنگ شد نشانه اینست که سطح کلسیم بالاست. تحت این شرایط برای تست میزان کلسیم شیشه های نمونه را به جای 5ml با 4ml از آب آکواریوم پر کرده و طبق دستورالعمل های بالا عمل کنید. برای تعیین مقدار کلسیم بوسیله این مقدار آب مورد آزمایش کمتر، میزان کلسیم خوانده شده از جدول را در 25/1 ضرب کنید تا میزان واقعی کلسیم آب مورد آزمایش را بدست آورید.
مثال : میزان آب مورد آزمایش بر حسب میلی لیتر : 4ml به جای 5ml میزان محلول شناساگر باقیمانده در سرنگ : 0.85ml  میزان مقدار کلسیم خوانده شده از جدول : 440  میزان واقعی کلسیم :  x 1/25 x 440 mg/l = 550 mg/l  برای تعیین میزان منیزیم باید دستورالعمل ها را با همان آب مورد آزمایش تست کلسیم دنبال کنید.

 1. تعیین میزان منیزیم : با استفاده از سرنگ یک میلی لیتری با درجه بندی قرمز سه قطره دیگر از شناساگر A به آب مورد آزمایش بیافزایید. درب شیشه را گذاشته و آن را برای مدت کوتاهی تکان دهید. محلول دوباره به رنگ آبی کمرنگ در می آید.
 2. سرنگ باقیمانده یک میلی لیتری را بعد از قرار دادن سر سرنگ روی آن به اندازه یک (1) میلی لیتر با شناساگر D پر کنید. محلول شناساگر D را به آهستگی (قطره قطره) به آب  آبی داخل شیشه بیافزایید. بعد از افزودن هر قطره شیشه را تکان دهید تا محلول کاملاً یکنواخت شود. به  افزودن ادامه دهید تا محلول آبی رنگ، بی رنگ شود. به منظور تشخیص آسان تفاوت رنگ ، هر دو شیشه (شیشه مورد آزمایش و شیشه ای که برای مقایسه در مرحله 2 کنار گذاشته بودیم) را روی یک کاغذ سفید بگذارید و از بالا به هر دو نگاه کنید. به محض اینکه آب هر دو شیشه کاملاً شبیه بهم بود آزمایش کامل شده است

مثال : اگر مقدار شناساگر باقیمانده در سرنگ 35/0 میلی لیتر باشد میزان منیزیم  1300mg/l خواهد بود.

نکته مهم : اگر شیشه شما به جای 5 میلی لیتر حاوی 4 میلی لیتر از آب آکواریوم بود رقم بدست آمده را در 25/1 ضرب کنید تا مقدار واقعی منیزیم بدست آید. 

جدول تست ترکیبی منیزیم/کلسیم

 1. مابقی محلول شناساگر D را داخل قوطی شناساگر D برگردانید. شیشه ها ، درب شیشه ها و سرنگ 5 میلی لیتری را با آب لوله کشی بشویید. اگر قصد استفاده مجدد فوری از تست را ندارید، سرنگ های کوچک و سر سرنگ ها را نیز با آب لوله کشی بشویید.    

 - قبل از استفاده بعدی اطمینان حاصل کنید که آنها کاملاً خشک هستند.    

 - مناسب برای تقریباً 30 آزمایش       

 -  تاریخ انقضاء: 18 ماه بعد ا ز باز کردن درب شناساگرها    

 - دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

هشدار:

شناساگر C حاوی 6/1 درصد ترکیب سمی سرب است که در صورت بلعیدن برای بدن و فرزندان افراد باردار مضر است. به دور از مواد قابل اشتعال نگهداری شود و قبل از استفاده دستورالعمل ها را به دقت بخوانید.محلول شناساگر D حاوی 6/2 درصد هیدروکسید سدیم است که موجب تحریک و التهاب چشم ها و پوست می شود. در موارد تماس با چشم محل را با مقدار زیادی آب بشوئید و به پزشک مراجعه نمایید.

در صورت بروز بیماری فوراً به پزشک مراجعه و بر چسب محلول را به وی نشان دهید.
 


امتیاز را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید