تصویر هدر صفحه داخلی
» شـرکـت » همکاری با ماهیران » استخدام در ماهیران

Workshops on the Evaluation of Employment Pacts in Hungary | HÉTFA ...


متقاضی گرامی، خواهشمندیم تقاضای خود را در فرم ذیل ثبت و برای ما ارسال فرمایید.

  • فرم‌های دریافت شده توسط مدیر مربوطه بررسی و در صورت نیاز به تخصص و یا نیروی کارتان، با شما تماس گرفته خواهد شد.
  • در صورت عدم نیاز شرکت در شرایط فعلی، همچنان فرم شما در بایگانی استخدام باقی خواهد ماند تا در مواقع نیاز آتی، مجدداً مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
  • اطلاعات شخصی، عکس و رزومۀ افراد در ماهیران «محرمانه» تلقی گردیده، در اختیار شخص ثالث قرار نخواهد گرفت.
  • گفتنی است پر کردن فرم حاضر، به منزلۀ پیشنهاد همکاری از سوی شما بوده، تعهدی بابت استخدام متقاضیان برای ماهیران ایجاد نمی‌کند.

از شما بابت ثبت این درخواست سپاسگزاریم.

درخواست استخدام در ماهیران

متقاضی گرامی
خواهشمند است مشخصات خود را در فرم زیر وارد نمایید.
نام را وارد کنید.
نام خانوادگی را وارد کنید.
تاریخ تولد را وارد کنید.
معدل را وارد کنید.
وارد کردن این قسمت ضروری است.
ماه
میزان سابقه کار را وارد کنید.
پست الکترونیک را وارد کنید.
تلفن را وارد کنید.
ارسال رزومه الزامی است. فرمت های صحیح برای ارسال رزومه : "doc,docx,pdf"
عکس اجباری است. فرمت های صحیح برای عکس : "jpg,png,bmp"