هگزامیتازیس

 
نوع بیماری:انگلی(تک یاخته )   
عامل بیماری: Hexamita sp 
 هگزامیتاس
 نحوه تشخیص:
در روده، کیسه صفرا و گاهی هم در خون دیده می شود. .ماهی های مبتلا به این انگل، لاغر و گوشه کیر و مدفوع شان سفید و شل و رنگ پوستشان تیره می گردد و حرکت های ناگهانی و سریع می نمایند. در مواردی شکم ماهی باد می کند.در مراحل ابتدایی، سوراخ هایی روی سر با ترشحات دیده می شود. اگر این انگل در روده سریعأ رشد نماید و به کیسه صفرا و خون نیز سرایت کند دیگر راه علاجی ندارد و ماهی را از بین می برد
نحوه درمان د رمراحل ابتدایی:
  1. مترونیدازول توسط حمام : به ازاء هر 50 لیتر آب یک قرص 250 میلی گرم را پودر کرده و در کمی آب حل و وارد آکواریوم نمایید درجه آب آکواریوم را 3 درجه بالا ببرید پس از 3 روز دوباره درجه حرارت را به حالت عادی باز گردانید و 3/1 آب را تعویض نمایید.
  2. غذا: یک قرص 250 میلی گرمی را پودر کرده و در حرارت 50 درجه با 100 گرم غذا مخلوط نموده و به مدت 6 روز، دو بار صبخح و شب به ماهی دهید .

در مراحل پیشرفته: استفاده از Hexaex  طبق دستور.

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.