گاسترو آنتریت شارک ها و دلقک ها

نوع بیماری: باکتریایی

عامل بیماری: انواع باکتری ها

نحوه تشخیص:

نقاط ریز خونریزی زیرپوستی در شارک های کرم، شارک های رنبو، شارک های دم قرمز، و دلقکها. (تنها در این 4 گونه) مرگ ناگهانی و سریع. در کالبد گشایی نقاط خونریزی روی روده ها نیز دیده می شود.

نحوه درمان:

    - تریسول                       

    - سولفا نامیدها + تری متوپریم (کوتری موکسازول)

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.