ایکتیوبودیازیس

نوع بیماری : انگلی ( تک یاخته )
 
عامل بیماری:costia necatrix  

ایکتیوبودیازیس

 نحوه تشخیص:
 شنای غیر طبیعی ، بی اشتهایی، چین خوردگی باله ها، موکوس زیاد در آبشش، خونریزی در پوست، اختفای غیر طبیعی، سستی و بیحالی، ، تنفس سریع، خارش
 
نحوه درمان:
 استفاده از فرمالین یا اکریفلاوین. تعویض قسمتی از آب پس از 6 تا 8 ساعت نیز مفید است.
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.