برانشیومایکوزیس

نوع بیماری: قارچی

عامل بیماری: انواع Brachiomyces

نحوه تشخیص:

برانشیومایکوزیسبرانشیومایکوزیس

    حرکات عصبی، رشته های پنجه ای در آبشش، تنفس سریع

نحوه درمان:

    در مراحل ابتدایی بهبود وضعیت آب بوسیله محصولات Microblift مؤثر است، اما در زمانی که بیماری پیشرفته است درمان خاصی جز مالاشیت گرین وجود ندارد که این دارو نیز منع مصرف دارد.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.