آرونما (اورونمازیس)

آرونماآرونما
آرونماآرونما

نوع بیماری: انگل مژک دار (تک یاخته)

عامل بیماری: Uronema Marinum

نحوه تشخیص:

    خارش، جراهات نامنظم سفید رنگ روی باله ها و قسمت خلفی بدن، جراحات در ناحیه دهان که خونریزی دهنده هستند، تنفس در سطح، اختفای غیر طبیعی، مخاطات زیادی در پوست

نحوه درمان:

    کم کردن شوری آب، حمام آب شیرین، تنظیم PH آب، معدوم کردن ماهیانی که خونریزی شدید دارند.

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.