لکه سفید آب شور

 

Marin White SpotMarin White SpotMarin White Spot
Marin White SpotMarin White Spot

نوع بیماری: انگلی (تک یاخته)

عامل بیماری:  تک یاخته Cryptocaryon irritans

نحوه تشخیص:

    خارش بدن،‌ بی حالی، نقاط ریز حداکثر 1 میلی متری سفید رنگ در سراسر بدن به خصوص باله های سینه ای در مراحل پیشرفته کدری قرینه، ساییدگی باله ها

نحوه درمان:

    ترکیبات مس دار، Ektomarin, Fauna more

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.