بروکلینلازیس


نوع بیماری: انگل تک یاخته

عامل بیماری: Brooklynella Hostilis

نحوه تشخیص:

    گره های ریز سفید رنگ روی پوست (تشخیص با میکروسکوپ) تنفس سریع با جمع شدگی باله ها بصورت خفیف، زیاد بودن ترشحات روی آبشش، سستی و بی حالی ماهی

نحوه درمان:

    حمام آب شیرین، حمام سولفات مس و Protomarin Intensive

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.