کمبود روی

نوع بیماری: غیر پاتوژنی

عامل بیماری: کمبو روی در غذا

نحوه تشخیص:

    تیرگی عدسی ماهی به خصوص ماهی های آب شور بعد از چند ماه (تیرگی به صورت تدریجی بروز می کند)

نحوه درمان:

    اصلاح جیره غذایی Tetra (غذای مخصوص)

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.