تریکودینیلزیس

 

تریکودینیلزیستریکودینیلزیس

نوع بیماری: انگلی، تک یاخته

عامل بیماری: Trichodina Sp

نحوه تشخیص:

    باقی ماندن در سطح آب (بدون وقفه)، تیرگی رنگ بدن، جمع شدن باله ها به خصوص در دیسکوسها، خارش بدن (باید نمونه برداری انجام شود)

نحوه درمان:

    ترکیبات سولفات مس، حمام فرمالین، حمام نمک طعام، aenearaltonic

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.