بیماری های مختلف کلیوی

بیماری های مختلف کلیویبیماری های مختلف کلیوی

نوع بیماری: باکتریایی

عامل بیماری: Renibacterium Salmoninaram

نحوه تشخیص:

    تیرگی رنگ بدن، پرخونی قاعده باله ها و لب ها، بیشتر سورم و آنجل درگیر می شوند. در بعضی موارد حالت های تاول روی کمر ماهی دیده می شود.

نحوه درمان:

    اریترو مایسین یا سفالکسین

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.