میکروسپوریدیازیس

عامل بیماری: انواع مختلف میکروسپوریدیا 

نحوه تشخیص:

 تورم شکم در خانواده تتراها خصوصاً نئون ها، جوش های ریز پوستی، جدا افتادن ماهی آلوده از گله، بیماری به صورت انفرادی ظهور می کند و به تدریج انتشار می یایبد. بی اشتهایی، لاغری و بی حالی

نحوه درمان:

درمان ندارد. تنها نئونها نسبت به این بیماری کمی مقاومت نشان می دهند که البته در مراحل ابتدایی بیماری می توان از انواع قارچ کش ها و آنتی بیوتیک ها در کمک کردن به آنها  جلوگیری از بیماریهای ثانویه بهره برد.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.