سل ماهی

نوع بیماری: باکتریایی

عامل بیماری: انواع باکتریهای Micobacterium

نحوه تشخیص:

سل ماهی

    زخم های مزمن خوب نشدنی ماندگار، ساییدگی باله ها، تلفات، تحلیل شکم، نقاط سفید رنگ در کلیه یا رشد ضعیف

نحوه درمان:

    درمان ندارد. (در بعضی موارد درمان با 4 تا 5 آنتی بیوتیک مؤثر است.)

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.