هرپس ویروس

هرپس ویروسهرپس ویروسهرپس ویروس

نوع بیماری: ویروسی

عامل بیماری: هرپس ویروس کوی

نحوه تشخیص:

 

    کمرنگ شدن آبشش در کوی ها،‌ خونریزی در چشم و تلفات سریع

نحوه درمان:

    درمان ندارد. در مراحل اولیه آسیکلوویر در آب اضافه می شود.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی و پرورشی ماهیران می باشد.