تصویر هدر صفحه داخلی
» مـحـصـولات » مواد مصرفی آکواریوم » خوراک » خوراک آبزیان آب شیرین

خوراک آبزیان آب شیرین ماهیران

خوراک ماهی Tetra Pro «وِجتِبِل»

MA-FF-TPV

خوراک پولکی قوی برای انواع ماهیان گرمسیری گیاهخوار ﴿۱۰۰، ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌لیتری﴾
خوراک ماهی Tetra «رِد پَرِت»
خوراک گرانولی برای انواع ماهی پرت به ویژه قرمز ﴿۲۵۰ میلی‌لیتری و یک لیتری﴾
تترا تابیمین استیک
مناسب برای ماهی های آب شیرین
تترا کالِر
مناسب برای تمام ماهی های گرمسیری شیرین
تترا دیسکِس بریدر آبی

blue breeder

مناسب برای دیسکِس‌های آبی
تترا وجتبل فلیکس/تترا وگ (پولکی گیاهی)
مناسب برای ماهی های گیاهخوار نواحی گرمسیری آب شیرین
خوراک ماهی Tetra «فین»
خوراک پولکی کامل برای انواع گلدفیش ﴿۱۰۰، ۲۵۰، ۵۰۰ میلی‌لیتری و ۱‌ لیتری﴾
تترا مین پرو کریسپ
مناسب برای تمام ماهی های گرمسیری شیرین
قرص تترا تیپس
مناسب برای آب شیرین
تترا وِرایِتی فلِیکس (پولکی)
مناسب برای ماهی های گرمسیری شیرین
تترا آنی‌مین ویکِند
مناسب برای ماهی های گرمسیری شیرین
قرص تترا تریتس
مناسب برای ماهی های گرمسیری و آب سرد
بیو فیش فود تروپیک (از گرانول های کوچک تا خیلی درشت)

tropic

مناسب برای تمام ماهی های گرمسیری شیرین
بیو فیش فود فلورا فلیک (پولکی)

flora flake

مناسب برای تمام ماهی های گرمسیری خصوصا ماهی های چرنده گیاهخوار
خوراک ماهی Tetra Cichlid «آلگا مینی»

MA-FF-TCAM

خوراک پلت ریز مخلوط برای انواع سیکلیدهای کوچک ﴿۱۰ ‌لیتری و ۵۰۰ میلی‌لیتری﴾
خوراک ماهی TetraColor «تروپیکال فلِیکس»

MA-FF-TCTF

خوراک پولکی برای ماهی‌های گرمسیری آب شیرین ﴿۱۰۰ میلی‌لیتری﴾
خوراک ماهی TetraMin Pro «تروپیکال کریسپس»

MA-FF-TMPTC

خوراک برگه‌ای کامل برای ماهی‌های گرمسیری آب شیرین ﴿۱۰۰ و ۵۰۰ میلی‌لیتری﴾
TetraFin®PLUS Tropical Flakes
مناسب برای ماهی‌های گرمسیری آب شیرین
Tetra_Bloodworms
غذایی لذیذ و دلچسب برای تمام ماهیها
Tetra tips
غذایی قرصی شکل، مناسب برای ماهیهای آب شیرین
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ صفحه ۹ از ۹

بعد از کلیک کردن هر کدام از موارد فوق، به منظور بازیابی آخرین وضعیت منوی اصلی سایت، می‌توانید از دکمۀ Back مرورگر خود استفاده کنید، تا ناگزیر به بازکردن زیرمنوها از اول نشوید.