تصویر هدر صفحه داخلی
» مـحـصـولات » مواد مصرفی آکواریوم » خوراک » خوراک آبزیان آب شیرین

خوراک آبزیان آب شیرین ماهیران

خوراک ماهی Tetra Min «ویکِند»

MA-FF-TMW

خوراک خلالی فشرده برای تغذیۀ چند روزه ﴿۱۲ گرمی﴾
خوراک ماهی Tetra Min «کریسپس»

MA-FF-TMC

خوراک برگه‌ای کامل برای ماهیان زینتی حاره‌ای آب شیرین ﴿۱۰۰، ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌لیتری﴾
خوراک ماهی Tetra Min «جونیور»

MA-FF-TMJ

خوراک پلت ریز برای ماهیان زینتی جوان و ماهی‌های کوچک حاره‌ای آب شیرین ﴿۱۰۰ و ۱۰۰۰ میلی‌لیتری﴾
خوراک ماهی Tetra Min «مینی گرانولز»

MA-FF-TMMG

خوراک گرانولی ریز برای ماهیان زینتی حاره‌ای آب شیرین ﴿۱۰۰ میلی‌لیتری﴾
خوراک ماهی Tetra «مین»

MA-FF-TM

خوراک پولکی مخلوط برای ماهیان زینتی حاره‌ای آب شیرین ﴿۶۶، ۱۰۰، ۲۵۰، ۵۰۰ میلی‌لیتری، ۱ و ۱۰ لیتری و ۱۲ گرمی﴾
خوراک ماهی Tetra Wafer «مینی میکس»

MA-FF-TWMM

خوراک پلت ریز مخلوط برای ماهی‌های‌ کف‌زی گوشتخوار، گیاهخوار و سخت پوستان ﴿۱۰۰ میلی‌لیتری﴾
خوراک ماهی Tetra Wafer «میکس»

MA-FF-TWM

خوراک پلت مخلوط برای ماهی‌های‌ کف‌زی گوشتخوار، گیاهخوار و سخت پوستان ﴿۱۰۰۰، ۲۵۰ و ۱۰۰ میلی‌لیتری و ۶۸ گرمی﴾
خوراک ماهی Tetra Crusta «مِنیو»

MA-FF-TCM

خوراک پلت مخلوط برای سخت پوستان ﴿۱۰۰ میلی‌لیتری﴾
خوراک ماهی Tetra Pleco «تَبلِتس»

MA-FF-TPT

خوراک پلت قرصی کامل برای انواع پلکوستوموس و سایر گیاهخواران کف‌زی ﴿۶۶ میلی‌لیتری﴾
خوراک ماهی Tetra Pleco «آلگا وِیفِرز»

MA-FF-TPAW

خوراک پلت مسطح ترکیبی برای انواع پلکوستوموس و سایر گیاهخواران کف‌زی ﴿۲۵۰ میلی‌لیتری، ۴۲ و ۸۵ گرمی﴾
خوراک ماهی Tetra Pleco «وِجی وِیفِرز»

MA-FF-TPVW

خوراک پلت مسطح ترکیبی برای انواع پلکوستوموس و سایر گیاهخواران کف‌زی ﴿۱۰۰ میلی‌لیتری﴾
خوراک ماهی Tetra Pleco «مالتی وِیفِرز»

MA-FF-TPMW

خوراک پلت مسطح ترکیبی برای انواع پلکوستوموس و سایر گیاهخواران کف‌زی ﴿۲۵۰ میلی‌لیتری و ۸۵ گرمی﴾
خوراک ماهی Tetra Discus «کالِر»

MA-FF-TDC

خوراک گرانولی کامل تقویت‌کنندۀ رنگ‌ دیسکِس ﴿۲۵۰ میلی‌لیتری﴾
خوراک ماهی TetraRubin «گرانولز»

MA-FF-TRG

خوراک گرانولی تقویت کنندۀ رنگ ماهی‌های زینتی ﴿۲۵۰ میلی‌لیتری﴾
خوراک ماهی Tetra «وِجتِبِل»

MA-FF-TV

خوراک پولکی غنی‌ شده با سبزیجات برای ماهیان گیاهخوار ﴿۲۵۰ میلی‌لیتري﴾
خوراک ماهی TetraBits «کامپلیت»

MA-FF-TBC

خوراک گرانولی برای ماهی‌های دیسکس و سایر آبزیان باارزش حاره‌ای ﴿۰/۳ و ۱ ‌لیتری﴾
خوراک ماهی Tetra «دیسکِس پرو»

MA-FF-TDP

خوراک پولکی کامل برای انواع دیسکس ﴿۵۰۰ میلی‌‌لیتری﴾
خوراک ماهی Tetra Pro «آلگا»

MA-FF-TPA

خوراک پولکی جلبک برای انواع ماهیان زینتی گیاهخوار ﴿۱۰۰، ۲۵۰، ۵۰۰ میلی‌لیتری، ۱۰ لیتری و ۱۲ گرمی﴾
خوراک ماهی Tetra Pro «انرژی»

MA-FF-TPE

خوراک پولکی قوی برای انواع ماهیان زینتی ﴿۱۰۰، ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌لیتری﴾
خوراک ماهی Tetra «دیسکِس»

MA-FF-TD

خوراک گرانولی کامل برای انواع ماهی‌ دیسکِس ﴿۱۵ گرمی، یک و ۱۰ ‌لیتری﴾
۱ ۲ صفحه ۳ از ۹ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

بعد از کلیک کردن هر کدام از موارد فوق، به منظور بازیابی آخرین وضعیت منوی اصلی سایت، می‌توانید از دکمۀ Back مرورگر خود استفاده کنید، تا ناگزیر به بازکردن زیرمنوها از اول نشوید.