تصویر هدر صفحه داخلی
» مـحـصـولات » مواد مصرفی آکواریوم » مکمل » مکمل‌های آب شور
 

 

مکمل و کمک به آبزیان 

     مکمّل‌ها ترکیباتی هستند که به منظور تأمین نیاز مستقیم ساکنان آکواریوم به آن مادۀ خاص، به آب آکواریوم افزوده می‌شوند. آنها مانند مکمل‌های خوراکی انسان و دام عمل می‌کنند و اثرشان، جبران کمبود مواد مورد نیاز آبزیان است.

     مکمل‌ها ممکن است نیاز ماهی‌ها، نرم‌تنان، سخت‌پوستان، باکتری‌ها یا سایر آبزیان را تأمین کنند. و هدف اصلی و اولیۀ آنها، تأثیر بر آبزیان است. اگرچه مثلاً افزودن مکملی که مورد نیاز باکتری‌ها باشد، از طریق عملکرد بهتر آنها منجر به بهبود کیفیت آب آکواریوم نیز خواهد شد؛ اما همچنان یک مکمل است.

     اگرچه کود گیاهان آب شیرین را در صفحۀ دیگری (در همان فهرستی که صفحۀ مکمل را می‌یابید) گنجانده‌ایم، اما کود هم نوعی مکمل است؛ که ترکیبات مغذی و مورد نیاز گیاهان را تأمین می‌کند.

 

مکمل‌های قابل استفاده در آب شور

کاندیشنرـ مکمل Prodibio مدل «بایوکلین سالت» و «بایوکلین نانوسالت»

MA-AC-PBCS

شفاف‌کنندۀ آب آکواریوم‌‌های آب شور
تتراآکـوا آکـواسِیف (TetraAqua AquaSafe)
مناسب برای تمام آکواریومهای گرمسیری ،آب سرد و آب شور (دریایی)
کلسی ریف (+Calci Reef)
مناسب برای حفظ کلسیم ، منیزیم و بخشی از قلیائیت به میزان مطلوب
مکمل Prodibio مدل «بایوپتیم»

MA-AS-PB

مکمل مورد نیاز آبزیان آب شور
بیوپتیم پرو (Bioptim Pro)
مناسب برای استفاده درآکواریوم های آب شور
کاندیشنر ـ‌ مکمل Prodibio مدل‌های «بایو کیت ریف» و «بایو کیت نانوریف»

MA-AS-PBKNR-30Caps

مکمل آب شور مرجانی آکواریوم‌های کوچک
بیو منیزیم (Bio-Magnesium)
مکمل منیزیم پودری مناسب برای آکواریوم های آب شور مرجانی
پروکُرال زوتُن (Pro-Coral Zooton)
جایگزین زوپلانکتون مناسب برای آکواریوم های آب شور مرجانی
پروکُرال فیتون (Pro-Coral Phyton)
مناسب برای جایگزین پلانکتون مناسب برای آکواریوم های آب شور مرجانی
پرو کُرال +K اِلِمِنتس (Pro-Coral K+ Elements)
عناصر کمینه مثبت +K مناسب برای آکواریوم های آب شورمرجانی
بیوکلسیم و تست کلسیم  (Test Calcium and Calcium Bio)
مکمل و تست کلسیم مناسب برای آکواریوم های آب شور
بیو کلسیم مایع (Bio-Calcium  Liquid Set)
مکمل کلسیم مایع (حاوی پودر یدکی) مناسب برای آکواریوم های آب شورمرجانی
بیو کلسیم (Bio-Calcium)
مکمل کلسیم پودری مناسب برای آکواریوم های آب شور مرجانی
ایمیوویت (Immuvit)
مکمل غذایی مناسب برای ماهی های آب شور
آلکا بالانس (Alca-Balance)
متعادل کننده درجه قلیائیت و کلسیم
مناسب برای آکواریوم های آب شور مرجانی
ریف اکتیف (REEF ACTIF)
مناسب برای آکواریوم های آب شور مرجانی
عناصر کمینه منفی اِی (Pro-Coral A- Elements)
مناسب برای آکواریوم های آب شورمرجانی
پرو کرال مینرال (Pro-Coral Mineral)
مناسب برای آکواریوم های آب شور مرجانی
پرو اِسپِشال مینرال (Pro Special Mineral)
مواد معدنی
مناسب برای آکواریوم های آب شور مرجانی و آب شیرین
پروکُرال ریف اِسنو (Pro-Coral REEF SNOW)
مواد غذایی برفی پلیمری مناسب برای آکواریوم های آب شور مرجانی
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳

بعد از کلیک کردن هر کدام از موارد فوق، به منظور بازیابی آخرین وضعیت منوی اصلی سایت، می‌توانید از دکمۀ Back مرورگر خود استفاده کنید، تا ناگزیر به بازکردن زیرمنوها از اول نشوید.