تصویر هدر صفحه داخلی

 

اهمیت فیلترینگ در آکواریوم‌

     همانطور که می‌دانیم، آکواریوم اکوسیستمی طبیعی و محصور در محیطی بسته است که با اهداف تجاری، مطالعات، اِلمان دکوراسیون و یا سرگرمی تهیه می‌شود. اکوسیستم‌ها سامانه‌هایی پویا هستند که در طبیعت، مواد در حجم وسیع در آنها تبدیل و جا‌به‌جا می‌شوند و در گذر سالها، به مرور هر قسمت و عضوی از اکوسیستم، کارکرد ویژۀ خود را پیدا کرده است. این کارکردها باعث می‌شوند تعادل سیستم برقرار بماند.

      مثلاً باکتری‌های «نیتریفیکِیتُور» چرخۀ نیتروژن را (با تثبیت آمونیاک) به حرکت در می‌آورند و گیاهان، چرخۀ کربن را (و بدین‌ ترتیب، اکسیژن آزاد می‌شود). گیاهان (پُر یا تک‌سلولی) همچنین چرخۀ نیتروژن را ادامه می‌دهند و آن را در قالب پروتئین به جانوران آبزی می‌رسانند و بدین ترتیب، هِرَم غذایی آغاز می‌شود. امواج و جریان‌های آبی، دما و غلظت را در مناطق مختلف آب انتشار می‌دهند و عوارض بستر، مواد معدنی محلول را تأمین می‌کنند.

      مجموع عوامل فوق باعث می‌شود آبزیان اکوسیستم‌های آبی در سلامت به سر برند و تولید نسل کنند. از آنجا که این همان چیزی است که در آکواریوم به دنبال برقراری آن هستیم، پس می‌بایست به هر طریق، نتایج عملکرد همان زنجیره‌ها را در اکوسیستم کوچک‌مان فراهم کنیم.

     در این مسیر، اندک بودن حجم محیط (آب) نسبت به جمعیت زنده، یکی از معضلاتی است که ما را هر چه بیشتر نیازمند عوامل تنظیم‌کنندۀ مصنوعی مانند فیلترها می‌کند. هر چه جمعیت بیشتر باشد، سرعت افت کیفیت آب هم بیشتر خواهد بود. امکان خروج دائمی فضولات و پسماندها (که منجر به کدورت ظاهر و سمی شدن آب می‌شوند) به طور خودکار به خارج آکواریوم وجود ندارد؛ پس می‌بایست خودمان دست به کار شویم و دستگاه‌های تصفیۀ آب برای آکواریوم تهیه و راه‌اندازی کنیم.

 

پروتئین‌اسکیمر‌های ماهیران

پروتئین اسکیمر هنگ‌آن ماکرو (MACRO-Hang ON)
M60

M.AEPS-MacroHO-M60

اسکیمر مکعبی هنگ‌آن
پروتئین اسکیمر ماکرو (MACRO)

M.AEPS-Macro04

اسکیمر مخروطی با پروانۀ تیتانیوم
پروتئین اسکیمر ماکرو

M.AEPS-Macro03

اسکیمر مخروطی با پروانۀ تیتانیوم
پروتئین اسکیمر ماکرو DC

M.AEPS-MacroDC

اسکیمر مخروطی با پروانۀ تیتانیوم
پروتئین اسکیمر JEBO، مدل 182II

M.AEPS-J182II

مناسب برای آب شور
پروتئین اسکیمر JEBO، مدل 180II

M.AEPS-J180II

مناسب برای آب شور
پروتئین اسکیمر Macro، سری JS

M.AEPS-MJSx

مناسب برای آب شور
پروتئین اسکیمر Macro، سری KS

M.AEPS-MKSx

مناسب برای آب شور
پروتئین اسکیمر Macro، سری AS

M.AEPS-MASx

مناسب برای آب شور
پروتئین اسکیمر Macro، سری ASF

M.AEPS-MASFx

مناسب برای آب شور
مینی اسکیمر Macro، سری NS

M.AEPS-MNSx

مناسب برای آب شور

بعد از کلیک کردن هر کدام از موارد فوق، به منظور بازیابی آخرین وضعیت منوی اصلی سایت، می‌توانید از دکمۀ Back مرورگر خود استفاده کنید، تا ناگزیر به بازکردن زیرمنوها از اول نشوید.