تصویر هدر صفحه داخلی

مدیای مکانیکی فیلتر

کارتریج فیلتر Tetra tec مدل «EasyCrystal 600»

MA-AFM-TTEC-600

مدیای مکانیکی و بیولوژیک آماده برای فیلترهای Tetra tec مدل FilterBox600
کارتریج فیلتر Tetra tec مدل «EasyCrystal C600»

MA-AFM-TTEC-C600

مدیای مکانیکی، بیولوژیک و جذبی آماده برای فیلترهای Tetra tec مدل FilterBox600
مدیای فیلتر EHEIM مدل Professionel

MA-AFM-EP

مدیای مکانیکی و بیولوژیک داخل فیلتر آکواریوم‌‌های آب شور و شیرین
مدیای فیلتر EHEIM مدل EHFI مِک

MA-AFM-EEHFI

مدیای مکانیکی داخل فیلتر آکواریوم‌‌های آب شور و شیرین
ابر فیلترهای داخلی (Internal Filters Sponge)
مناسب برای آب شور و شیرین
ابر سامپ (Sump Sponge)
مناسب برای آب شور و شیرین
سِت مواد فیلتر کلاسیک (Classic Media Set)
مناسب برای آب شور و شیرین
مِک (Mech)
مناسب برای آب شور و شیرین
مِک پرو (Mech Pro)
مناسب برای آب شور و شیرین
مدیای فیلتر EHEIM مدل سابسترِیت پرو

MA-AFM-ESP

مدیای بیولوژیکی داخل فیلتر آکواریوم‌‌های آب شور و شیرین
سینت (Synth)
مناسب برای آب شور و شیرین
فیکس (Fix)
مناسب برای آب شور و شیرین
مدیای فیلتر EHEIM مدل بایومِک

MA-AFM-EBM

مدیای مکانیکی داخل فیلتر آکواریوم‌‌های آب شور و شیرین در وزن‌های مختلف
پلی فایبر (Polyfiber)
مناسب برای آب شور و شیرین
بیو سرامیک (Bio Ceramic)

CR-150

مناسب برای آب شور و شیرین
رینگ سرامیک (Ceramic Ring)

CR-500

مناسب برای آب شور و شیرین

بعد از کلیک کردن هر کدام از موارد فوق، به منظور بازیابی آخرین وضعیت منوی اصلی سایت، می‌توانید از دکمۀ Back مرورگر خود استفاده کنید، تا ناگزیر به بازکردن زیرمنوها از اول نشوید.