تصویر هدر صفحه داخلی

مدیای شیمیایی فیلتر

تورف پلت (Torf Pellets)
مناسب برای آب شیرین
آمونیاک زدا (Ammonia Remover)
مناسب برای آب شور و شیرین
نیترات زدا (Nitrate Remover)
مناسب برای آب شور و شیرین
آکـوا ویتال گِرانـو پیت (Aquavital Granupeat)
مناسب برای آکواریوم های آب شیرین
ایجاد محیطی مطلوب در آکواریوم
آکـوا ویتال بـلک پیت (Aquavitalblackpeat)
مناسب برای آکواریوم های آب شیرین - ایجاد محیطی مطلوب در آکواریوم

بعد از کلیک کردن هر کدام از موارد فوق، به منظور بازیابی آخرین وضعیت منوی اصلی سایت، می‌توانید از دکمۀ Back مرورگر خود استفاده کنید، تا ناگزیر به بازکردن زیرمنوها از اول نشوید.