تصویر هدر صفحه داخلی

 

مجسمه‌های دکوری «پُلی‌رِزین»

     اجسام ثابت یا متحرک محیطی برای داخل آکواریوم‌های آب شیرین و آکواریوم‌های پلنت (ساخته شده از جنس رزین‌های مختلف پلیمری) هستند که نه‌تنها جذابیت ظاهری آن را بهبود می‌بخشند، بلکه:


    ــ مواضعی برای پناه گرفتـن ماهی‌ها در اوقات گریز و استـراحت تـشکیل می‌دهند و لذا تا حدودی باعث کاهش استـرس ماهی‌ها‌ می‌شوند؛
    ــ امکان تقسیم بهتـر قلمرو بین ماهی‌های نر و کاهش درگیری در آکواریوم را فراهم می‌کنند؛
    ــ با ایجاد مناطق مختلف شنا، سـرگرمی و تحرک جسمی بیشتـر برای ماهی‌ها فراهم می‌‌کنند؛
    ــ اثر سوء روی ترکیب شیمیایی آب ندارند.

 

 

مجسمه‌های دکوری «پُلی‌رِزین»

صخرۀ دوشاخ ـ ۴ (کد ۱۰۹)

MA-PRDA-109-2

مجسمۀ پلی‌رزین
صخره و نخل (کد ۱۱۰)

MA-PRDA-110-2

مجسمۀ پلی‌رزین
صندوق جواهر ـ ۳ (کد ۰۶۴)

MA-PRDA-064

مجسمۀ پلی‌رزین
کشتی شکسته ـ ۸ (کد O-55)

MA-PRDA-O-55

مجسمۀ پلی‌رزین
اسکلت ناخدا (کد ۰۷۵)

MA-PRDA-075

مجسمۀ پلی‌رزین
کشتی شکسته ـ ۷ (کد OJ-3)

MA-PRDA-OJ-3

مجسمۀ پلی‌رزین
غواص مارگیر (کد OJ-1)

MA-PRDA-OJ-1

مجسمۀ پلی‌رزین
بشکۀ جواهر (کد ۰۸۱)

MA-PRDA-081

مجسمۀ پلی‌رزین
کشتی شکسته ـ ۶ (کد ۰۹۰)

MA-PRDA-090

مجسمۀ پلی‌رزین
کشتی شکسته ـ ۵ (کد ۰۵۶)

MA-PRDA-056

مجسمۀ پلی‌رزین
صندوق جواهر ـ ۲ (کد OJ-4)

MA-PRDA-OJ-4

مجسمۀ پلی‌رزین
نوزاد دایناسور ـ ۲ (کد OJ-2)

MA-PRDA-OJ-2

مجسمۀ پلی‌رزین
صندوق جواهر ـ ۱ (کد ۰۱۵)

MA-PRDA-015

مجسمۀ پلی‌رزین
غواص گنج (کد ۰۶۵)

MA-PRDA-065

مجسمۀ پلی‌رزین
بشکۀ اسکلت (کد OJ-5)

MA-PRDA-OJ-5

مجسمۀ پلی‌رزین
سگ غواص (کد ۰۸۲)

MA-PRDA-082

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ آبشار (کد ۰۵۸)

MA-PRDA-058

مجسمۀ پلی‌رزین
بشکۀ قدیمی ـ ۷ (کد HA001)

MA-PRDA-HA001-14

مجسمۀ پلی‌رزین
برج کلیسا ـ ۱ (کد HA001)

MA-PRDA-HA001-13

مجسمۀ پلی‌رزین
قلعۀ فانتزی ـ ۴ (کد HA001)

MA-PRDA-HA001-12

مجسمۀ پلی‌رزین
۴ ۵ ۶ ۷ ۸ صفحه ۹ از ۱۴ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳

بعد از کلیک کردن هر کدام از موارد فوق، به منظور بازیابی آخرین وضعیتِ منوی اصلی سایت، می‌توانید از دکمۀ Back مرورگر خود استفاده کنید، تا ناگزیر به بازکردن زیرمنوها از اول نشوید.