تصویر هدر صفحه داخلی

 

مجسمه‌های دکوری «پُلی‌رِزین»

     اجسام ثابت یا متحرک محیطی برای داخل آکواریوم‌های آب شیرین و آکواریوم‌های پلنت (ساخته شده از جنس رزین‌های مختلف پلیمری) هستند که نه‌تنها جذابیت ظاهری آن را بهبود می‌بخشند، بلکه:


    ــ مواضعی برای پناه گرفتـن ماهی‌ها در اوقات گریز و استـراحت تـشکیل می‌دهند و لذا تا حدودی باعث کاهش استـرس ماهی‌ها‌ می‌شوند؛
    ــ امکان تقسیم بهتـر قلمرو بین ماهی‌های نر و کاهش درگیری در آکواریوم را فراهم می‌کنند؛
    ــ با ایجاد مناطق مختلف شنا، سـرگرمی و تحرک جسمی بیشتـر برای ماهی‌ها فراهم می‌‌کنند؛
    ــ اثر سوء روی ترکیب شیمیایی آب ندارند.

 

 

مجسمه‌های دکوری «پُلی‌رِزین»

زیردریایی ـ ۲ (کد MA-P14)

MA-PRDA-P14

مجسمۀ پلی‌رزین
کوزۀ قدیمی ـ ۵ (کد MA-P80)

MA-PRDA-P80

مجسمۀ پلی‌رزین
برج کلیسا ـ ۲ (کد YL1005)

MA-PRDA-YL1005

مجسمۀ پلی‌رزین
لانه‌ آجری ـ ۴ (کد GF-018)

MA-PRDA-GF-018

مجسمۀ پلی‌رزین
شاخۀ حفره‌دار ـ ۵ (کد MA-P71)

MA-PRDA-P71

مجسمۀ پلی‌رزین
تنه مشبک ـ ۳ (کد MA-P68)

MA-PRDA-P68

مجسمۀ پلی‌رزین
کلبه‌های آجری ـ ۳ (کد A4)

MA-PRDA-A4

مجسمۀ پلی‌رزین
بشکۀ قدیمی ـ ۸ (کد PK-021)

MA-PRDA-PK-021

مجسمۀ پلی‌رزین
پل سنگی ـ ۴ (کد BNS002)

MA-PRDA-BNS002

مجسمۀ پلی‌رزین
صندوق جواهر ـ ۵ (کد ۷۱۹)

MA-PRDA-719

مجسمۀ پلی‌رزین
صندوق جواهر ـ ۴ (کد ۷۱۶)

MA-PRDA-716

مجسمۀ پلی‌رزین
کلبه‌های آجری ـ ۲ (کد A3)

MA-PRDA-A3

مجسمۀ پلی‌رزین
صدف و مرجان ـ ۱ (کد ۷۰۶)

MA-PRDA-706

مجسمۀ پلی‌رزین
کلک دزدان دریایی ـ ۱ (کد MA-P79)

MA-PRDA-P-79

مجسمۀ پلی‌رزین
کلبه‌های آجری ـ ۱ (کد A2)

MA-PRDA-A2

مجسمۀ پلی‌رزین
شاخۀ حفره‌دار ـ ۴ (کد MA-P21)

MA-PRDA-P21

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ مجتمع ـ ۱ (کد ۱۰۶)

MA-PRDA-106-2

مجسمۀ پلی‌رزین
آسیاب سنگی (کد ۶۹۶)

MA-PRDA-696

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ رودخانه (کد ۱۰۱)

MA-PRDA-101-2

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ دوشاخ ـ ۵ (کد ۱۰۸)

MA-PRDA-108-2

مجسمۀ پلی‌رزین
۳ ۴ ۵ ۶ ۷ صفحه ۸ از ۱۴ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲

بعد از کلیک کردن هر کدام از موارد فوق، به منظور بازیابی آخرین وضعیتِ منوی اصلی سایت، می‌توانید از دکمۀ Back مرورگر خود استفاده کنید، تا ناگزیر به بازکردن زیرمنوها از اول نشوید.