تصویر هدر صفحه داخلی

 

مجسمه‌های دکوری «پُلی‌رِزین»

     اجسام ثابت یا متحرک محیطی برای داخل آکواریوم‌های آب شیرین و آکواریوم‌های پلنت (ساخته شده از جنس رزین‌های مختلف پلیمری) هستند که نه‌تنها جذابیت ظاهری آن را بهبود می‌بخشند، بلکه:


    ــ مواضعی برای پناه گرفتـن ماهی‌ها در اوقات گریز و استـراحت تـشکیل می‌دهند و لذا تا حدودی باعث کاهش استـرس ماهی‌ها‌ می‌شوند؛
    ــ امکان تقسیم بهتـر قلمرو بین ماهی‌های نر و کاهش درگیری در آکواریوم را فراهم می‌کنند؛
    ــ با ایجاد مناطق مختلف شنا، سـرگرمی و تحرک جسمی بیشتـر برای ماهی‌ها فراهم می‌‌کنند؛
    ــ اثر سوء روی ترکیب شیمیایی آب ندارند.

 

 

مجسمه‌های دکوری «پُلی‌رِزین»

مجموعۀ ریف و مرجانی ـ ۱ (کد ۰۲۱)

MA-PRDA-021

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ مشبک ـ ۸ (کد MA-P141)

MA-PRDA-P141

مجسمۀ پلی‌رزین
معبد کهن ـ ۲ (کد MA-P04)

MA-PRDA-P04

مجسمۀ پلی‌رزین
تنه مشبک ـ ۴ (کد MA-P66)

MA-PRDA-P66

مجسمۀ پلی‌رزین
شاخۀ حفره‌دار ـ ۶ (کد MA-P119)

MA-PRDA-P119

مجسمۀ پلی‌رزین
بشکۀ قدیمی ـ ۱۱ (کد PK003)

MA-PRDA-PK003

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ مشبک ـ ۷ (کد MA-P140)

MA-PRDA-P140

مجسمۀ پلی‌رزین
بشکۀ قدیمی ـ ۱۰ (کد MA-P125)

MA-PRDA-P125

مجسمۀ پلی‌رزین
کوزۀ قدیمی ـ ۷ (کد MA-P28)

MA-PRDA-P28

مجسمۀ پلی‌رزین
شاخۀ خمیده ـ ۲ (کد MA-P15)

MA-PRDA-P15

مجسمۀ پلی‌رزین
تپۀ خزه‌ای (کد AC130)

MA-PRDA-AC130

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ پله‌ای ـ ۱ (کد MA-P99)

MA-PRDA-P99

مجسمۀ پلی‌رزین
بشکۀ قدیمی ـ ۹ (کد MA-P75)

MA-PRDA-P75

مجسمۀ پلی‌رزین
شاخۀ خمیده ـ ۱ (کد ABA003)

MA-PRDA-ABA003

مجسمۀ پلی‌رزین
کلبه‌های آجری ـ ۵ (کد YL1014)

MA-PRDA-YL1014

مجسمۀ پلی‌رزین
کوزۀ قدیمی ـ ۶ (کد MA-P144)

MA-PRDA-P144

مجسمۀ پلی‌رزین
لانه‌ آجری ـ ۵ (کد GFM-013)

MA-PRDA-GFM-013

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ مشبک ـ ۶ (کد MA-P97)

MA-PRDA-P97

مجسمۀ پلی‌رزین
کلبۀ کریسمس (کد HL039)

MA-PRDA-HL039

مجسمۀ پلی‌رزین
کلبه‌های آجری ـ ۴ (کد YL1013)

MA-PRDA-YL1013

مجسمۀ پلی‌رزین
۲ ۳ ۴ ۵ ۶ صفحه ۷ از ۱۴ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱

بعد از کلیک کردن هر کدام از موارد فوق، به منظور بازیابی آخرین وضعیتِ منوی اصلی سایت، می‌توانید از دکمۀ Back مرورگر خود استفاده کنید، تا ناگزیر به بازکردن زیرمنوها از اول نشوید.