تصویر هدر صفحه داخلی

 

مجسمه‌های دکوری «پُلی‌رِزین»

     اجسام ثابت یا متحرک محیطی برای داخل آکواریوم‌های آب شیرین و آکواریوم‌های پلنت (ساخته شده از جنس رزین‌های مختلف پلیمری) هستند که نه‌تنها جذابیت ظاهری آن را بهبود می‌بخشند، بلکه:


    ــ مواضعی برای پناه گرفتـن ماهی‌ها در اوقات گریز و استـراحت تـشکیل می‌دهند و لذا تا حدودی باعث کاهش استـرس ماهی‌ها‌ می‌شوند؛
    ــ امکان تقسیم بهتـر قلمرو بین ماهی‌های نر و کاهش درگیری در آکواریوم را فراهم می‌کنند؛
    ــ با ایجاد مناطق مختلف شنا، سـرگرمی و تحرک جسمی بیشتـر برای ماهی‌ها فراهم می‌‌کنند؛
    ــ اثر سوء روی ترکیب شیمیایی آب ندارند.

 

 

مجسمه‌های دکوری «پُلی‌رِزین»

صخرۀ مشبک ـ ۱۰ (کد ST010)

MA-PRDA-ST010

مجسمۀ پلی‌رزین
بشکه‌های قدیمی ـ ۱۲ (کد MA-P123)

MA-PRDA-P123

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ مشبک ـ ۹ (کد SA006)

MA-PRDA-SA006

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ مجتمع ـ ۴ (کد ۰۱۱)

MA-PRDA-011-2

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ مجتمع ـ ۳ (کد ۰۱۰)

MA-PRDA-010-2

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ مجتمع ـ ۲ (کد ۰۱۳)

MA-PRDA-013

مجسمۀ پلی‌رزین
مجموعۀ ریف و مرجانی ـ ۱۵ (کد ۱۰۸)

MA-PRDA-108-3

مجسمۀ پلی‌رزین
مجموعۀ ریف و مرجانی ـ ۱۴ (کد ۱۰۵)

MA-PRDA-105-2

مجسمۀ پلی‌رزین
مجموعۀ ریف و مرجانی ـ ۱۳ (کد ۱۰۶)

MA-PRDA-106-3

مجسمۀ پلی‌رزین
مجموعۀ ریف و مرجانی ـ ۱۲ (کد ۰۳۸)

MA-PRDA-038

مجسمۀ پلی‌رزین
مجموعۀ ریف و مرجانی ـ ۱۱ (کد ۰۱۸)

MA-PRDA-018

مجسمۀ پلی‌رزین
مجموعۀ ریف و مرجانی ـ ۱۰ (کد ۰۱۷)

MA-PRDA-017

مجسمۀ پلی‌رزین
مجموعۀ ریف و مرجانی ـ ۹ (کد ۰۱۶)

MA-PRDA-016

مجسمۀ پلی‌رزین
مجموعۀ ریف و مرجانی ـ ۸ (کد ۰۱۱)

MA-PRDA-011

مجسمۀ پلی‌رزین
مجموعۀ ریف و مرجانی ـ ۷ (کد ۰۱۴)

MA-PRDA-014

مجسمۀ پلی‌رزین
مجموعۀ ریف و مرجانی ـ ۶ (کد ۰۱۰)

MA-PRDA-010

مجسمۀ پلی‌رزین
مجموعۀ ریف و مرجانی ـ ۵ (کد ۰۱۲)

MA-PRDA-012

مجسمۀ پلی‌رزین
مجموعۀ ریف و مرجانی ـ ۴ (کد ۱۰۷)

MA-PRDA-107-2

مجسمۀ پلی‌رزین
مجموعۀ ریف و مرجانی ـ ۳ (کد ۰۳۷)

MA-PRDA-037

مجسمۀ پلی‌رزین
مجموعۀ ریف و مرجانی ـ ۲ (کد ۱۱۲)

MA-PRDA-112-2

مجسمۀ پلی‌رزین
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ صفحه ۶ از ۱۴ ۷ ۸ ۹ ۱۰

بعد از کلیک کردن هر کدام از موارد فوق، به منظور بازیابی آخرین وضعیتِ منوی اصلی سایت، می‌توانید از دکمۀ Back مرورگر خود استفاده کنید، تا ناگزیر به بازکردن زیرمنوها از اول نشوید.