تصویر هدر صفحه داخلی

 

مجسمه‌های دکوری «پُلی‌رِزین»

     اجسام ثابت یا متحرک محیطی برای داخل آکواریوم‌های آب شیرین و آکواریوم‌های پلنت (ساخته شده از جنس رزین‌های مختلف پلیمری) هستند که نه‌تنها جذابیت ظاهری آن را بهبود می‌بخشند، بلکه:


    ــ مواضعی برای پناه گرفتـن ماهی‌ها در اوقات گریز و استـراحت تـشکیل می‌دهند و لذا تا حدودی باعث کاهش استـرس ماهی‌ها‌ می‌شوند؛
    ــ امکان تقسیم بهتـر قلمرو بین ماهی‌های نر و کاهش درگیری در آکواریوم را فراهم می‌کنند؛
    ــ با ایجاد مناطق مختلف شنا، سـرگرمی و تحرک جسمی بیشتـر برای ماهی‌ها فراهم می‌‌کنند؛
    ــ اثر سوء روی ترکیب شیمیایی آب ندارند.

 

 

مجسمه‌های دکوری «پُلی‌رِزین»

بشکه‌های قدیمی ـ ۱۳ (کد MA-P124)

MA-PRDA-P124

مجسمۀ پلی‌رزین
قلعۀ سه‌بارو ـ ۳ (کد MA-P102)

MA-PRDA-P102

مجسمۀ پلی‌رزین
قایق شکسته ـ ۵ (کد FIS008)

MA-PRDA-FIS008

مجسمۀ پلی‌رزین
قایق شکسته ـ ۴ (کد ۴۸۲)

MA-PRDA-482

مجسمۀ پلی‌رزین
قایق شکسته ـ ۳ (کد MA-P59)

MA-PRDA-P59

مجسمۀ پلی‌رزین
اختاپوس ـ ۲ (کد MA-P126)

MA-PRDA-P126

مجسمۀ پلی‌رزین
قلعۀ متروک ـ ۳ (کد YL2009)

MA-PRDA-YL2009

مجسمۀ پلی‌رزین
آسیاب‌ فانتزی (کد HS015)

MA-PRDA-HS015

مجسمۀ پلی‌رزین
منجنیق (کد YL5013)

MA-PRDA-YL5013

مجسمۀ پلی‌رزین
قلعۀ چهاربارو ـ ۲ (کد MA-P153)

MA-PRDA-P153

مجسمۀ پلی‌رزین
قلعۀ متروک ـ ۲ (کد MA-P157)

MA-PRDA-P157

مجسمۀ پلی‌رزین
قلعۀ دوبارو ـ ۲ (کد MA-P145)

MA-PRDA-P145

مجسمۀ پلی‌رزین
قلعۀ متروک ـ ۱ (کد MA-P146)

MA-PRDA-P146

مجسمۀ پلی‌رزین
کلبه‌های کلاسیک ـ ۴ (کد MA-P107)

MA-PRDA-P107

مجسمۀ پلی‌رزین
قلعۀ دوبارو ـ ۱ (کد MA-P148)

MA-PRDA-P148

مجسمۀ پلی‌رزین
کلبه‌های کلاسیک ـ ۳ (کد MA-P54)

MA-PRDA-P54

مجسمۀ پلی‌رزین
شاخۀ حفره‌دار ـ ۷ (کد MA-P19)

MA-PRDA-P19

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ پله‌ای ـ ۳ (کد MA-P142)

MA-PRDA-P142

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ پله‌ای ـ ۲ (کد MA-P35)

MA-PRDA-P35

مجسمۀ پلی‌رزین
تنه مشبک ـ ۵ (کد MA-P65)

MA-PRDA-P65

مجسمۀ پلی‌رزین
۱ ۲ ۳ ۴ صفحه ۵ از ۱۴ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

بعد از کلیک کردن هر کدام از موارد فوق، به منظور بازیابی آخرین وضعیتِ منوی اصلی سایت، می‌توانید از دکمۀ Back مرورگر خود استفاده کنید، تا ناگزیر به بازکردن زیرمنوها از اول نشوید.