تصویر هدر صفحه داخلی

 

مجسمه‌های دکوری «پُلی‌رِزین»

     اجسام ثابت یا متحرک محیطی برای داخل آکواریوم‌های آب شیرین و آکواریوم‌های پلنت (ساخته شده از جنس رزین‌های مختلف پلیمری) هستند که نه‌تنها جذابیت ظاهری آن را بهبود می‌بخشند، بلکه:


    ــ مواضعی برای پناه گرفتـن ماهی‌ها در اوقات گریز و استـراحت تـشکیل می‌دهند و لذا تا حدودی باعث کاهش استـرس ماهی‌ها‌ می‌شوند؛
    ــ امکان تقسیم بهتـر قلمرو بین ماهی‌های نر و کاهش درگیری در آکواریوم را فراهم می‌کنند؛
    ــ با ایجاد مناطق مختلف شنا، سـرگرمی و تحرک جسمی بیشتـر برای ماهی‌ها فراهم می‌‌کنند؛
    ــ اثر سوء روی ترکیب شیمیایی آب ندارند.

 

 

مجسمه‌های دکوری «پُلی‌رِزین»

مجموعۀ ریف و مرجانی ـ ۲۱ (کد AC802)

MA-PRDA-AC802

مجسمۀ پلی‌رزین
مجموعۀ ریف و مرجانی ـ ۲۰ (کد MA-P74)

MA-PRDA-P74

مجسمۀ پلی‌رزین
مجموعۀ ریف و مرجانی ـ ۱۹ (کد AC505)

MA-PRDA-AC505

مجسمۀ پلی‌رزین
مجموعۀ ریف و مرجانی ـ ۱۸ (کد AC806)

MA-PRDA-AC806

مجسمۀ پلی‌رزین
مجموعۀ ریف و مرجانی ـ ۱۷ (کد AC804)

MA-PRDA-AC804

مجسمۀ پلی‌رزین
صخره چکشی ـ ۱ (کد MA-P127)

MA-PRDA-P127

مجسمۀ پلی‌رزین
طاق سنگی ـ ۱ (کد MA-P129)

MA-PRDA-P129

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ دوشاخ ـ ۶ (کد MA-P48)

MA-PRDA-P48

مجسمۀ پلی‌رزین
فانوس دریایی ـ ۲ (کد MA-P160)

MA-PRDA-P160

مجسمۀ پلی‌رزین
قایق شکسته ـ ۶ (کد ۴۷۹)

MA-PRDA-479

مجسمۀ پلی‌رزین
قلعۀ سه‌بارو ـ ۵ (کد MA-P151)

MA-PRDA-P151

مجسمۀ پلی‌رزین
کرجیِ ماهیگیر (کد FIS007)

MA-PRDA-FIS007

مجسمۀ پلی‌رزین
قلعۀ سه‌بارو ـ ۴ (کد MA-P104)

MA-PRDA-P104

مجسمۀ پلی‌رزین
قلعۀ سه‌بارو ـ ۳ (کد MA-P155)

MA-PRDA-P155

مجسمۀ پلی‌رزین
مجموعۀ ریف و مرجانی ـ ۱۶ (کد AC608)

MA-PRDA-AC608

مجسمۀ پلی‌رزین
قلعۀ دوبارو ـ ۳ (کد MA-P149)

MA-PRDA-P149

مجسمۀ پلی‌رزین
قلعۀ دوبارو ـ ۲ (کد MA-P100)

MA-PRDA-P100

مجسمۀ پلی‌رزین
کلبۀ کلاسیک ـ ۴ (کد MA-P159)

MA-PRDA-P159

مجسمۀ پلی‌رزین
قلعۀ متروک ـ ۳ (کد MA-P105)

MA-PRDA-P105

مجسمۀ پلی‌رزین
قلعۀ چهاربارو ـ ۳ (کد MA-P152)

MA-PRDA-P152

مجسمۀ پلی‌رزین
۱ ۲ ۳ صفحه ۴ از ۱۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

بعد از کلیک کردن هر کدام از موارد فوق، به منظور بازیابی آخرین وضعیتِ منوی اصلی سایت، می‌توانید از دکمۀ Back مرورگر خود استفاده کنید، تا ناگزیر به بازکردن زیرمنوها از اول نشوید.