تصویر هدر صفحه داخلی

 

مجسمه‌های دکوری «پُلی‌رِزین»

     اجسام ثابت یا متحرک محیطی برای داخل آکواریوم‌های آب شیرین و آکواریوم‌های پلنت (ساخته شده از جنس رزین‌های مختلف پلیمری) هستند که نه‌تنها جذابیت ظاهری آن را بهبود می‌بخشند، بلکه:


    ــ مواضعی برای پناه گرفتـن ماهی‌ها در اوقات گریز و استـراحت تـشکیل می‌دهند و لذا تا حدودی باعث کاهش استـرس ماهی‌ها‌ می‌شوند؛
    ــ امکان تقسیم بهتـر قلمرو بین ماهی‌های نر و کاهش درگیری در آکواریوم را فراهم می‌کنند؛
    ــ با ایجاد مناطق مختلف شنا، سـرگرمی و تحرک جسمی بیشتـر برای ماهی‌ها فراهم می‌‌کنند؛
    ــ اثر سوء روی ترکیب شیمیایی آب ندارند.

 

 

مجسمه‌های دکوری «پُلی‌رِزین»

نردۀ مزرعه ـ ۷ (کد ۲۳۳)

MA-PRDA-233

مجسمۀ پلی‌رزین
نردۀ مزرعه ـ ۶ (کد ۲۳۰)

MA-PRDA-230

مجسمۀ پلی‌رزین
نردۀ مزرعه ـ ۵ (کد ۲۲۱)

MA-PRDA-221

مجسمۀ پلی‌رزین
نردۀ مزرعه ـ ۴ (کد ۲۳۱)

MA-PRDA-231

مجسمۀ پلی‌رزین
نردۀ مزرعه ـ ۳ (کد 223B)

MA-PRDA-223B

مجسمۀ پلی‌رزین
نردۀ مزرعه ـ ۲ (کد 223A)

MA-PRDA-223A

مجسمۀ پلی‌رزین
نردۀ مزرعه ـ ۱ (کد 223C)

MA-PRDA-223C

مجسمۀ پلی‌رزین
تمساحِ در کمین ـ ۳ (کد 184C)

MA-PRDA-184C

مجسمۀ پلی‌رزین
تمساحِ در کمین ـ ۲ (کد 184B)

MA-PRDA-184B

مجسمۀ پلی‌رزین
تمساحِ در کمین ـ ۱ (کد 184A)

MA-PRDA-184A

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ مشبک ـ ۱۲ (کد SA009)

MA-PRDA-SA009

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ دوشاخ ـ ۹ (کد SA007)

MA-PRDA-SA007

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ مشبک ـ ۱۱ (کد MA-P139)

MA-PRDA-P139

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ دوشاخ ـ ۸ (کد MA-P138)

MA-PRDA-P138

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ دوشاخ ـ ۷ (کد MA-P91)

MA-PRDA-P91

مجسمۀ پلی‌رزین
طاق سنگی ـ ۳ (کد MA-P128)

MA-PRDA-P128

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ پله‌ای ـ ۴ (کد MA-P47)

MA-PRDA-P47

مجسمۀ پلی‌رزین
معبد کهن ـ ۳ (کد ۷۹۹)

MA-PRDA-799

مجسمۀ پلی‌رزین
صخره چکشی ـ ۲ (کد MA-P45)

MA-PRDA-P45

مجسمۀ پلی‌رزین
طاق سنگی ـ ۲ (کد MA-P46)

MA-PRDA-P46

مجسمۀ پلی‌رزین
۱ ۲ صفحه ۳ از ۱۴ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

بعد از کلیک کردن هر کدام از موارد فوق، به منظور بازیابی آخرین وضعیتِ منوی اصلی سایت، می‌توانید از دکمۀ Back مرورگر خود استفاده کنید، تا ناگزیر به بازکردن زیرمنوها از اول نشوید.