تصویر هدر صفحه داخلی

 

مجسمه‌های دکوری «پُلی‌رِزین»

     اجسام ثابت یا متحرک محیطی برای داخل آکواریوم‌های آب شیرین و آکواریوم‌های پلنت (ساخته شده از جنس رزین‌های مختلف پلیمری) هستند که نه‌تنها جذابیت ظاهری آن را بهبود می‌بخشند، بلکه:


    ــ مواضعی برای پناه گرفتـن ماهی‌ها در اوقات گریز و استـراحت تـشکیل می‌دهند و لذا تا حدودی باعث کاهش استـرس ماهی‌ها‌ می‌شوند؛
    ــ امکان تقسیم بهتـر قلمرو بین ماهی‌های نر و کاهش درگیری در آکواریوم را فراهم می‌کنند؛
    ــ با ایجاد مناطق مختلف شنا، سـرگرمی و تحرک جسمی بیشتـر برای ماهی‌ها فراهم می‌‌کنند؛
    ــ اثر سوء روی ترکیب شیمیایی آب ندارند.

 

 

مجسمه‌های دکوری «پُلی‌رِزین»

جمجمه ـ ۳ (کد MA-P84)

MA-PRDA-P84

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ تک‌شاخ ـ ۷ (کد BS106)

MA-PRDA-BS106

مجسمۀ پلی‌رزین
باغچه بونسای ـ ۸ (کد BS006)

MA-PRDA-BS006

مجسمۀ پلی‌رزین
باغچه بونسای ـ ۷ (کد BS002)

MA-PRDA-BS002-2

مجسمۀ پلی‌رزین
باغچه بونسای ـ ۶ (کد BS005)

MA-PRDA-BS005-2

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ تک‌شاخ ـ ۶ (کد BS004)

MA-PRDA-BS004

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ تک‌شاخ ـ ۵ (کد BS003)

MA-PRDA-BS003

مجسمۀ پلی‌رزین
باغچه بونسای ـ ۵ (کد BS005)

MA-PRDA-BS005

مجسمۀ پلی‌رزین
باغچه بونسای ـ ۴ (کد BS115)

MA-PRDA-BS115

مجسمۀ پلی‌رزین
پل سنگی ـ ۵ (کد BLA001)

MA-PRDA-BLA001

مجسمۀ پلی‌رزین
باغچه بونسای ـ ۳ (کد BS103)

MA-PRDA-BS103

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ تک‌شاخ ـ ۴ (کد BS104)

MA-PRDA-BS104

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ تک‌شاخ ـ ۳ (کد BS105)

MA-PRDA-BS105

مجسمۀ پلی‌رزین
کلبۀ درختی (کد GF005)

MA-PRDA-GF005

مجسمۀ پلی‌رزین
نردۀ مزرعه ـ ۸ (کد ۲۱۵)

MA-PRDA-215-2

مجسمۀ پلی‌رزین
جمجمه ـ ۲ (کد MA-P86)

MA-PRDA-P86

مجسمۀ پلی‌رزین
درختچۀ فانتزی (کد GF009)

MA-PRDA-GF009

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ مشبک ـ ۱۲ (کد MA-P98)

MA-PRDA-P98

مجسمۀ پلی‌رزین
درختچۀ خمیده ـ ۲ (کد MA-P70)

MA-PRDA-P70

مجسمۀ پلی‌رزین
کلک دزدان دریایی ـ ۲ (کد PK009)

MA-PRDA-PK009

مجسمۀ پلی‌رزین
۱ صفحه ۲ از ۱۴ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

بعد از کلیک کردن هر کدام از موارد فوق، به منظور بازیابی آخرین وضعیتِ منوی اصلی سایت، می‌توانید از دکمۀ Back مرورگر خود استفاده کنید، تا ناگزیر به بازکردن زیرمنوها از اول نشوید.