تصویر هدر صفحه داخلی

 

مجسمه‌های دکوری «پُلی‌رِزین»

     اجسام ثابت یا متحرک محیطی برای داخل آکواریوم‌های آب شیرین و آکواریوم‌های پلنت (ساخته شده از جنس رزین‌های مختلف پلیمری) هستند که نه‌تنها جذابیت ظاهری آن را بهبود می‌بخشند، بلکه:


    ــ مواضعی برای پناه گرفتـن ماهی‌ها در اوقات گریز و استـراحت تـشکیل می‌دهند و لذا تا حدودی باعث کاهش استـرس ماهی‌ها‌ می‌شوند؛
    ــ امکان تقسیم بهتـر قلمرو بین ماهی‌های نر و کاهش درگیری در آکواریوم را فراهم می‌کنند؛
    ــ با ایجاد مناطق مختلف شنا، سـرگرمی و تحرک جسمی بیشتـر برای ماهی‌ها فراهم می‌‌کنند؛
    ــ اثر سوء روی ترکیب شیمیایی آب ندارند.

 

 

مجسمه‌های دکوری «پُلی‌رِزین»

پل سنگی ـ ۳ (کد HA001)

MA-PRDA-HA001-11

مجسمۀ پلی‌رزین
فانوس دریایی فانتزی (کد HA001)

MA-PRDA-HA001-10

مجسمۀ پلی‌رزین
آسیاب فانتزی (کد HA001)

MA-PRDA-HA001-9

مجسمۀ پلی‌رزین
کوزۀ قدیمی ـ ۴ (کد HA001)

MA-PRDA-HA001-8

مجسمۀ پلی‌رزین
تنه مشبک ـ ۲ (کد HA001)

MA-PRDA-HA001-7

مجسمۀ پلی‌رزین
آسیاب قایقی (کد HA001)

MA-PRDA-HA001-6

مجسمۀ پلی‌رزین
تنه مشبک ـ ۱ (کد HA001)

MA-PRDA-HA001-5

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ تک‌شاخ ـ ۲ (کد HA001)

MA-PRDA-HA001-4

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ تک‌شاخ ـ ۱ (کد HA001)

MA-PRDA-HA001-3

مجسمۀ پلی‌رزین
قلعۀ فانتزی ـ ۳ (کد HA001)

MA-PRDA-HA001-2

مجسمۀ پلی‌رزین
قلعۀ فانتزی ـ ۲ (کد HA001)

MA-PRDA-HA001

مجسمۀ پلی‌رزین
کشتی شکسته ـ ۴ (کد ۴۰)

MA-PRDA-40

مجسمۀ پلی‌رزین
باغچه بونسای ـ ۲ (کد BS007)

MA-PRDA-BS007

مجسمۀ پلی‌رزین
باغچه بونسای ـ ۱ (کد BS002)

MA-PRDA-BS002

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ مشبک ـ ۵ (کد ۶)

MA-PRDA-06

مجسمۀ پلی‌رزین
صخرۀ مشبک ـ ۴ (کد MA-P96)

MA-PRDA-P96

مجسمۀ پلی‌رزین
تنۀ ریشه‌دار (کد MA-P69)

MA-PRDA-P69

مجسمۀ پلی‌رزین
کشتی شکسته ـ ۳ (کد ۳۳)

MA-PRDA-33

مجسمۀ پلی‌رزین
پل سنگی ـ ۲ (کد ۵۸)

MA-PRDA-58

مجسمۀ پلی‌رزین
اختاپوس ـ ۱ (کد ۳۶)

MA-PRDA-36

مجسمۀ پلی‌رزین
۵ ۶ ۷ ۸ ۹ صفحه ۱۰ از ۱۴ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴

بعد از کلیک کردن هر کدام از موارد فوق، به منظور بازیابی آخرین وضعیتِ منوی اصلی سایت، می‌توانید از دکمۀ Back مرورگر خود استفاده کنید، تا ناگزیر به بازکردن زیرمنوها از اول نشوید.