تصویر هدر صفحه داخلی

شیشه‌پاک‌کن‌های ماهیران

شیشه‌پاک‌کن مغناطیسی BOYU، سری WD-60

MA-AME-BWD60x

ابزار پاک کردن شیشۀ آکواریوم از داخل
شیشه‌پاک‌کن مغناطیسی BOYU، سری WD-80

MA-AME-BWD80x

ابزار پاک کردن شیشۀ آکواریوم از داخل
شیشه‌پاک‌کن مغناطیسی BOYU، مدل WD-501

MA-AME-BWD501

ابزار پاک کردن شیشۀ آکواریوم از داخل
شیشه‌پاک‌کن مغناطیسی ISTA، سری I-93

MA-AME-II93x

ابزار پاک کردن شیشۀ آکواریوم از داخل
شیشه‌پاک‌کن مغناطیسی BOYU، سری CLZ

MA-AME-BCLZx

ابزار پاک کردن شیشۀ آکواریوم از داخل
شیشه‌پاک‌کن مغناطیسی AQUATEC

MA-AME-AQMC

ابزار پاک کردن شیشۀ آکواریوم از داخل
۱ صفحه ۲ از ۲

بعد از کلیک کردن هر کدام از موارد فوق، به منظور بازیابی آخرین وضعیت منوی اصلی سایت، می‌توانید از دکمۀ Back مرورگر خود استفاده کنید، تا ناگزیر به بازکردن زیرمنوها از اول نشوید.