تصویر هدر صفحه داخلی
  • کود ترکیبی گیاهان آبزی (500 میلی‌لیتـری) «گرین نیتـرو» گرینـِر

Loading

«گرین نیتـرو» گرینـِر

کود ترکیبی گیاهان آبزی (۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌لیتری)
کد محصول: MA-APF-GN

          این محصول، نیاز گیاهان به نیتـروژن (یکی از سه مادۀ معدنی درشت‌مغذی اصلی) را تأمین می‌نـماید.

    کمبود نیتـروژن در گیاه، منجر به ایجاد اختلال در سنتز پروتئین‌‌ها و بنا بر این، توقف رشد گیاه و عدم تشکیل شاخ و برگ جدید می‌گردد.

    برای بهبود رشد گیاهان کف‌رو، استفاده از این محصول به‌ویژه همراه با «گرین فسفو» و «گرین ‌پتاسیم» توصیه می‌گردد. البته برای تعیین مقدار دقیق تجویز آنها و نسبت نیتـرات به فسفات، نیاز به تست آب هست.


    دوز مصـرف: ۱۰ میلی‌لیتـر در هفته به ازای هر ۵۰۰ لیتـر آب آکواریوم، میزان نیتـرات را دو میلی‌گرم بر لیتـر و میزان پتاسیم را ۳/۱ میلی‌گرم بر لیتـر افزایش می‌دهد.

 

تبلیغ محصولات گرینر

کود ترکیبی گیاهان آبزی (250 میلی‌لیتـری) «گرین نیتـرو» گرینـِر

:point_up_2: «گرین نیتـرو» گرینـِر (۲۵۰ میلی‌لیتـری)


امتیاز را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید