تصویر هدر صفحه داخلی
  • RO-Filter

Loading

فیلتر آرئو RO Filter

فیلترهای آرئو، یا اسمز معکوس (Reverse Osmosis) فیلترهایی هستند با قابلیت زدودن املاح مختلف (بسته به سایز خلل و فرج غشای فیلتر یا Membrane) که به روش عبور دادن آب با فشار از غشای نامبرده عمل می‌کنند.
کد محصول: General RO Apparatus

      مفهوم فرآیند اسمز در طبیعت، انتشار آب از یک غشای نیمه‌تراواست (یعنی غشایی که به آب اجازۀ عبور می‌دهد، اما املاح و ذرات جامد را پشت خود نگه‌ می‌دارد). همانگونه که اشاره شد، مبنای عبور آب از این غشا، پدیدۀ انتشار است (یعنی حرکت دائمی مولکول‌های مایعات و گازها به جهات مختلف). هدف انتشار، یکسان کردن غلظت محلول‌های مرتبط یا نیمه‌مرتبط است.

اگر دو محلول با غلظت‌های مختلف را روی هم بریزیم (مرتبط)، مولکول‌های حلال و مادۀ حل شونده هر دو به همۀ جهات حرکت می‌کنند تا محلول حاصل بعد از گذشت مدتی (که بستگی به عوامل مختلف از جمله دما، فشار، ویسکوسیتی، جرم مادۀ حل شونده و.. دارد) به تعادل برسد (یعنی غلظت آن در همۀ نقاطش یکسان شود).

اما اگر محلول‌های نامبرده توسط یک غشای نیمه‌تراوا از یکدیگر جدا شوند و فقط حلال بتواند بین آنها رد و بدل شود (نیمه‌مرتبط)، آنگاه قضیه فرق می‌کند:

 

شماتیک اسمز

 

حالا که ذرات مادۀ حل شونده (دانه‌های بنفش در تصویر) نمی‌توانند به محلول دوم بروند، مولکول‌های حلال (محدودۀ آبی روشن اطراف دانه‌ها) طوری جا به جا می‌شوند که غلظت هر دو محلول را به تعادل برسانند؛ یعنی از محلول رقیق خارج و وارد محلول غلیظ می‌شوند، تا غلظت در دو طرف غشا یکسان شود.

 

اکنون اگر با وارد آوردن فشار زیاد، مولکول‌های حلال را وادار کنیم که برعکس حالت فوق (طبیعی) حرکت کنند، در آن ‌سوی غشا، مثلاً می‌توانیم از آب گل‌آلود، آب زلال استخراج کنیم. یا با انتخاب فیلتری با سایز صافی کوچکتر، ذرات باز هم ریزتری از محلول جدا کنیم. این روش را اسمز معکوس می‌نامند و فیلتر‌های مبتنی بر آن، به اختصار آر.ئو. خوانده می‌شوند.


امتیاز را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید