تصویر هدر صفحه داخلی
  • Tetra-Aqua- pH/KH Minus

Loading

تترا آکوا پِ هاش/کِی هاش ماینِس (TetraAqua pH/KH Minus)

مناسب برای آکواریوم‌های آب شور و شیرین
  • از تماس با چشم و پوست خودداری شود.
  • دور از دسترس اطفال نگهداری شود. 
  • در صورتیکه این محلول به اشتباه خورده شود ، فوراً به پزشک مراجعه کنید و بروشور یا بسته را نیز به همراه داشته باشید. 
  • پس ازاستفاده ، ظرف محتوی این محصول میبایست بعنوان ضایعات خطرناک دور ریخته شود

kH Minus /pH سختی کربنات (KH) را به راحتی و بدون هیچگونه خطری به میزان دلخواه کاهش میدهد. این عمل به نوبه خود موجب کاهش میزان pH که به سختی کربنات و اندازه CO2 بستگی دارد نیز میشود.   اغلب ماهیهای زینتی مناطق استوایی با سختی 4 درجه dKH و pH کمتر از 5/7 سازگاری دارند.

چگونه آب گرم استوایی تهیه کنیم ؟  

برای کاهش میزان pH و سختی کربنات ، هر 2 الی 3 روز یکبار حداکثر 25 میلیلیتر از داروی Minus kH/pH را به ازاء هر 100 لیتر آب آکواریوم مستقیماً داخل آکواریوم بریزید. این عمل موجب کاهش سختی کربنات به میزان 2 درجه dKH میشود. مقدار مصرف داروی تعیین شده را میبایست تا زمان دستیابی به سختی کربنات مناسب و همچنین میزان دلخواه pH ادامه داد. در طول درمان ، آب میبایست به خوبی تهویه شود. در صورت افزودن CO2، این عمل باید تکرار شود.  آب آکواریوم را به طور مرتب آزمایش کنید تا اطمینان حاصل شود مقدار سختی آب از 2 الی 4 درجه dKH کمتر نشود زیرا این امر میتواند موجب پایین آمدن pH گردد.

بهبود شرایط آب آکواریوم در دراز مدت :

هر 2 الی 3 روز یکبار به ازاء هر 100 لیتر، 5 میلیلیتر از دارویMinus  kH/pH را به آب آکواریوم اضافه کنید.در هر بار استفاده ، سختی کربنات به میزان 4/0 درجه dKH کاهش مییابد.    با انجام منظم این عمل میتوان اطمینان حاصل نمود که سختی کربنات به طور تدریجی و مداوم حداکثر به 2 درجه dKH کاهش مییابد.  به محض دستیابی به این میزان ، جهت جلوگیری از پایین آمدن pH مقداری از آب آکواریوم را تعویض کنید.  در صورت بالا رفتن شدید سطح آمونیاک ( حدود 5/1 میلیگرم NH3 در هر لیتر و بالاتر ) افزودن 25 میلیلیتر از داروی Minus kH / pH Tetra به ازاء هر 100 لیتر آب ، آمونیاک سمی را در عرض چند ثانیه خنثی میکند.  


امتیاز را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید