تصویر هدر صفحه داخلی
  • Tetra-Aqua-Bactozym

  • تترا آکوا باکتوزیم

Loading

تتراآکـوا بـاکتوزیــم ( TetraAqua Bactozym)

مناسب برای ماهی‌های گرمسیری، گلدفیش‌ها وآب شور (دریایی)

تترا آکوا باکتوزیم دارای 2 خاصیت بینظیر میباشد که به کمک آن مواد زائد و مضر را از آکواریوم شما میزداید و به گسترش باکتریهای مفید در فیلتر شما سرعت میبخشد. این کار تنها به کمک کپسول هایی که استفاده از آن ها بسیار ساده است میسر میباشد.

تترا آکوا باکتوزیم با استفاده از آنزیم های طبیعی به تجزیه فضولات ماهی و غذاهای باقیمانده در آکواریوم میپردازد. این کار به طرز فوقالعادهای باعث کاهش آلودگی آب شده و کمک میکند تا آب آکواریوم روشن و شفاف باقی بماند.تترا آکوا باکتوزیم شرایط ایدهآلی را برای رشد و گسترش باکتریهای مفید فیلتر فراهم میکند که به طور طبیعی آلودگی ها را تجزیه و آکواریوم شما را سالم نگه میدارند. این افزایش و گسترش فعالیت باکتریهای مفید باعث میشود تا فیلتر شما در مدت زمان کوتاهتر به طور مؤثرتری عمل کند. 

با استفاده از تترا آکوا باکتوزیم مطابق دستورالعمل ، شدت بیماری (سندروم) در آکواریوم جدید کاهش مییابد و این کار به شما این امکان را میدهد که اولین ماهی هایتان را پس از 24 ساعت داخل آکواریوم قرار دهید. همچنین هنگام تمیز کردن فیلتر یا زمانیکه عملکرد آن تحت تأثیر داروها قرار می گیرد ، استفاده از باکتوزیم ضروری است.

نحوه استفاده :

  • کپسول ها را میتوانید مستقیماً درون مخزن فیلتر بیندازید یا اینکه اجازه دهید به آرامی در آب آکواریوم حل شوند.
  • پس از راهاندازی یک آکواریوم یا فیلتر جدید به ازاء هر 100 لیتر 2 کپسول به آب آکواریومتان اضافه کنید. این عمل را پس از 7 روز دوباره تکرار نمایید.
  • بعضی از روش های درمانی پس از درمان بیماری ها ، بر روی جمعیت باکتری های فیلتر در سیستم فیلتراسیون تأثیر میگذارند.
  • پس از اقدامات درمانی به ازاء هر 100 لیتر، 2 کپسول به آب آکواریوم اضافه کنید. 

توجه :

پس از افزودن باکتوزیم، آب آکواریوم مقداری تیره و کدر میشود. اما پس از 24 الی 48 ساعت دوباره به سرعت شفاف میگردد. علت کدر شدن آب ، افزایش فعالیتهای باکتریایی میباشد که توسط باکتوزیم تولید شده است.


امتیاز را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید