تصویر هدر صفحه داخلی
 • Tester-TetraTest-Analyset

Loading

تتراتست آنالی سِت (Analyset)

مناسب برای آکواریوم های آب شیرین

چرا باید آب آکواریوم را آزمایش کنیم؟

 کیفیت آب در هر منطقه ای به وسیله شرایط محیطی تعیین می شود. باران خالص به محض ریزش از اتمسفر شروع به جذب آلودگی ها می کند. ترکیب شیمیایی آب باران با نفوذ در خاک و رسیدن به سفره های آب زیر زمینی کاملاً تغییر می کندکه این تغییرات بستگی به میزان مواد آلاینده موجود در لایه های زمین دارد. کارهای زیادی برای رفع آلودگی آب ها و تولید آب های آشامیدنی انجام می شود. لوله های آب شهری حاوی مواد مضری مثل کلر، مس و روی بوده که وارد آکواریوم شما می شود. این عوامل باعث می شود که آب شرب حتی در دو شهر مجاور کیفیت متفاوتی داشته باشد. فرآیندهای شیمیایی و بیولوژیکی در آکواریوم به نوبه خود کیفیت آب را تغییر می دهند. به منظور رشد بهتر گیاهان و جانوران شرایط آکواریوم باید مناسب و تا حد امکان شبیه به زیستگاه طبیعی باشد. حفظ این تعادل بیولوژیکی و در نتیجه سلامتی ماهی ها و گیاهان اساساً بستگی به کیفیت آب دارد. Tetratest Analyset ابزار دقیق و مطمئن برای اندازه گیری میزان سختی کل، سختی کربنات، pH نتیریت و دی اکسید کربن موجود در آب آکواریوم است.

پارامترهای آب

سختی عمومی (GH):

 میزان نمک های کلسیم و منیزیم تعیین کننده سطح سختی کل آب آکواریوم است. به آبی که دارای میزان زیادی از این نمک هاست آب سخت و به آبی که میزان کمی از این نمک ها را دارا می باشد آب نرم گفته می شود. اکثر ماهی های آکواریومی را می توان در آبی با سختی بین kh °d6 و 16 نگهداری کرد. (kh°d برابر با مقیاس آلمانی). برای بدست آوردن مقیاس فرانسوی باید درجه آلمانی را در 79/1 ضرب کرد.

سختی کربنات (KH):

به غیر از نمک های کلسیم و منیزیم که در بالا ذکر شد تقریباً تمامی آن ها شامل ترکیبات نمک دار دیگری مثل بی کربنات ها می باشند که میزان آن ها با مقیاس KH مشخص می شود. بی کربنات ها نقش بسیار مهمی را در یک آکواریوم ایفا می کنند چرا که آن ها مانند محلول بافر عمل کرده و از تغییرات ناگهانی و زیاد pH جلوگیری می نمایند. به علت ارتباط نزدیک بین مقادیر pH و kH ، سختی کربنات نیز تأثیر مستقیمی روی سلامتی تمامی ارگانیسم های داخل آکواریوم می گذارد. معمولاً توصیه می شود میزان kH آب آکواریوم را بین º dH3  و°10 حفظ نمایید. اگرچه ماهی های متعلق به دریاچه Rift آفریقای غربی (دریاچه مالاوی و تانگانیتا)، در آب هایی با سختی کربنات بالاتر زندگی می کنند.

میزانpH 

میزان pH از مجموع میزان مواد بازی و اسیدی محلول در آب محاسبه می شود که این مواد آب را اسیدی یا بازی می کنند. از نظر شیمیایی pH آب خالص 7 است و به آن خنثی می گویند یعنی میزان مواد اسیدی و بازی موجود در آن به یک اندازه است. هرچه مواد اسیدی بیشتری وجود داشته باشد pH پایین تر و هر مواد بازی بیشتری وجود داشته باشد pH بالاتر است. در بعضی مواد، مثل آب های بسیار نرم که دارای محلول بافر نیز کربنات می باشد، افت ناگهانی pH اتفاق می افتد. تمامی ماهی ها، گیاهان و میکروارگانیسم ها نسبت به تغییرات شدید pH بسیار حساس هستند بنابراین شما باید میزان pH آب آکواریومتان را حداقل یکبار در هفته تست نمایید. در آکواریوم های آب شیرین میزان pH مناسب برای گونه های مختلف بین 5/6 و 5/8 است. ماهی های رودخانه های آب سیاه، آب نرم با pH بین 6 و 5/7 را ترجیح می دهند در حالی که سیچلایدهای آفریقایی شرقی آب با سختی بالا و PH بین 5/7 و 5/8 را ترجیح می دهند.

آمونیاک، نیتریت و نیترات (Ammonia, Nitrite And Nitrate)

  مدفوع ماهی ها، گیاهان فاسد و غذاهای باقی مانده و ترکیبات نیتروژن که در طی فرآیندی تجزیه می شوند، در آکواریوم قرار دارند. اولین مرحله از این فرآیند تشکیل آمونیاک سمی یا آمونیوم غیر سمی است. مقدارpH ، میزان تولید آمونیاک یا آلومینیوم را بسیار تحت تأثیر قرار می دهد: اگر میزان pH زیر 8 باشد عمدتاً آمونیوم غیر سمی تولید می شود. وجود آمونیاک حتی به میزان ( 5/0 تا 1 میلی گرم در لیتر) می تواند برای بعضی از ماهی ها کشنده باشد. در مرحله دوم، آمونیاک و آمونیوم با کمک باکتری های نیتروموناس به نیتریت تجزیه می شوند.  نیتریت نیز سمی و برای ماهی های زینتی بسیار مضر است. اطمینان حاصل کنید آکواریومتان یک سیستم فیلتراسیون فعال بیولوژیکی دارد حداکثر میزان نیتریت در آکواریوم که سیستم فیلتراسیون سالم دارد 3/0 میلی گرم می باشد. میز ان نیتریت نباید برای مدت طولانی بیشتر از  8/0باشد زیرا نیتریت به میزان کم 6/1 نیز می تواند برای ماهی های آب شیرین شما مضر باشد. در مرحله پایانی تجزیه، باکتری های نیترو باکتر، نیتریت را به نیترات تبدیل می کنند که نسبتاً بی ضرر است. یکی از وظایف نیترات فراهم کردن مواد غذایی گیاهان است. اما وجود مقادیر زیاد نیترات برای ماهی های تزئینی مضر است و موجب افزایش رشد جلبک می شود. میزان نیتریت تا حداکثر  25 برای آب آکواریوم بی ضرر در نظر گرفته شده است. در مواقع افزایش میزان نیترات بین  25 و 100، بویژه آکواریوم های آب شور، توصیه می کنیم مقداری از آب را تعویض نمایید. اگر میزان نیترات آب بالاتر از  100 باشد آب می باشد. در این صورت، باید کل آب را تعویض نمایید.

اکسیژن (O2)

وجود اکسیژن در آکواریوم به چند دلیل لازم و ضروری می باشد. اکسیژن اساس وجود ماهی ها و گیاهان است. در طول روز گیاهان زیر آب از طریق فتوسنتز دی  اکسید کربن را جذب می کنند و اکسیژن بیرون می دهند. ماهی ها برای تنفس اکسیژن را از طریق آبشش هایشان جذب می کنند. وجود اکسیژن همچنین برای تمامی باکتری ها به ویژه باکتری های مسئول تجزیه نیتروژن در آکواریوم ضروری است. در هنگام شب، فرآیند بر عکس می شود. گیاهان آبی دی اکسیدکربن را دفع و اکسیژن را جذب می کنند. بنابراین اگر آکواریوم تهویه نشود میزان اکسیژن در هنگام روز پایین تر از هنگام شب می باشد. حداکثر توانایی آب برای جذب اکسیژن، به عنوان میزان اشباع (اندازه گیری بر حسب میلی گرم بر لیتر اندازه گیری می شود) شناخته شده است که بستگی به درجه حرارت و میزان نمک آب دارد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که مقادیر اشباع ارائه شده در زیر به کمتر از 80 درصد مقدار داده شده افت نکند. (در صورت کاهش بیش از حد سطح اکسیژن در آب ماهی های زینتی همواره مستعد پذیرش بیماری خواهند بود.)

 جدول تستر O2

جدول تستر O2

هشدار: تست های مایع باید دور از دسترس اطفال نگهداری شود!
 

میزان کلی آمونیاک(NH3/NH)

 1. درجه حرارت آب باید بین 20 و 30 درجه سلسیوس باشد. آب نمونه ای که درجه حرارتش کمتر از این میزان است را باید گرم کرد تا به درجه مذکور برسد.
 2. شیشه تست تترا را با آب آکواریوم بشویید.
 3. شیشه را به اندازه 50 میلی لیتر با آب آکواریوم پر کنید.
 4. 14 قطره از شناساگر 1 را داخل شیشه بریزید و آن را با دقت تکان دهید.
 5. 7 قطره از شناساگر 2 را داخل شیشه آزمایش بریزید و آن را با دقت تکان دهید.
 6. 7 قطره از شناساگر 3 داخل شیشه بریزید و آن را با دقت تکان دهید
 7. درپوش شیشه را بگذارید و خوب تکان دهید و شیشه را به مدت 20 دقیقه در درجه حرارت اتاق بگذارید.
 8. رنگ مایع را با جدول رنگی مقایسه کنید و میزان pH را بخوانید.
 9. در پایان شیشه را با آب لوله کشى بشویید.

نکات ایمنی :

 • مضر و قابل اشتعال
 • برای چشم ها و پوست حساسیت زاست. حاوی لیتیم هیدروکسید، فنون و Propanol-2 است.
 • از تماس با پوست و خوردن آن خودداری نمایید. در صورت خوردن فوراً به پزشک مراجعه نمایید و بسته محصول یا برچسب آن را نیز همراه داشته باشد. بعد از هر بار استفاده درب قوطی را محکم ببندید.

محتوای نیتریت (NO)

 1. شیشه تست را با آب آکواریوم بشویید
 2. شیشه را به اندازه 5 میلی لیتر با آب آکواریوم پر کنید
 3. 14 قطره از شناساگر مایع تست نیترات 1 را به شیشه بیافزایید و آن را با دقت تکان دهید
 4. 7 قطره از شناساگر مایع تست نیترات 2 را به شیشه بیافزایید و آن را با دقت تکان دهید
 5. یک پیمانه پودر تست را با قاشق مخصوص اندازه گیری که در جعبه گذاشته شده است به شیشه بیافزایید و درپوش شیشه را بگذارید و به مدت 20 ثانیه خوب تکان دهید.
 6. 7 قطره از شناساگر مایع تست نیترات 3 به شیشه بیافزایید و آن را به آرامی تکان دهید و به مدت 10 د قیقه کنار بگذارید تا رنگ تشکیل شود.
 7. رنگ را با جدول رنگی مقایسه کنید و میزان نیتریت را بخوانید. هنگام خواندن میزان نیتریت، مراقب باشید که شیشه را به صورت عمودی و تقریباً به پهنای یک انگشت دورتر از مقیاس رنگی گرفته باشید.
 8. پس از اتمام آزمایش شیشه را با آب لوله کشى بشویید.

نکات ایمنی:

 • مضر و قابل اشتعال!
 • برای پوست و چشم ها حساسیت زاست و حاوی propanol-2، الکل اتیلیک و زینک می باشند.
 • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

محتوای اکسیژن

نکته: میزان اکسیژن در آکواریوم هایی که سیستم تهویه ندارند در هنگام روز کمتر از هنگام شب است. زیرا گیاهان در شب تولید اکسیژن را متوقف و از اکسیژن خودشان استفاده می کنند. بنابراین توصیه می کنیم صبح ها میزان O2 را اندازه گیری نمایید.

 1. لوله آزمایش را با آب آکواریوم بشویید.
 2. 15 میلی لیتر از آب آکواریوم داخل لوله آزمایش بریزید.
 3. 5 قطره از شناساگر اکسیژن 1 داخل لوله آزمایش بریزید.
 4. 5 قطره از شناساگر اکسیژن 2 داخل لوله آزمایش بریزید.
 5. فوراً درپوش شیشه را بگذارید و آن را وارونه کنید. رسوب تشکیل می شود (ذرات حل نشده ریز که رنگ مایع را کدر می کنند). شیشه های حاوی آب شیرین را باید به مدت 30 ثانیه کنار بگذارید ولی شیشه های حاوی آب شور را به مدت 5 دقیقه کنار بگذارید.
 6. درپوش شیشه را بردارید و 5 قطره از شناساگر اکسیژن 3 به آب اضافه نمایید
 7. فوراً درپوش شیشه را بگذارید و دوباره آن را وارونه کنید. رسوبات حل می شوند و آب به رنگ قرمز در می آید.
 8. به منظور خواندن اکسیژن، رنگ مایع را با جدول رنگی مقایسه کنید و میزان آن را بخوانید

نکات ایمنی:

 • برای چشم ها و پوست حساسیت زاست و حاوی هیدروکسید لیتیم و اسید تارتاریک(Tartaric Acid) می باشد.
 • در صورت خوردن تست های مایع فوراً به پزشک مراجعه کنید و بسته محصول یا برچسب آن را با خود همراه داشته باشید.
 • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

نکاتی در مورد کاهش آلودگی آب آکواریوم:

 • از افزودن بیش از اندازه ماهی در آکواریوم اجتناب کنید: از نگهداری بیش از اندازه ماهی در آکواریومتان اجتناب کنید. همچنین اطمینان حاصل کنید که اندازه ماهی ها با ظرفیت آکواریوم متناسب باشند.
 • از غذا دهی بیش از اندازه ماهی ها خودداری نمایید: توصیه مى شود به جاى اینکه یکبار در روز و به میزان زیاد به ماهى ها غذا دهید، به میزان کم و در دفعات بیشتر آنها را تغذیه کنید و به اندازه مقدار غذایی که ماهی در چند دقیقه مصرف می کند به آنها غذا دهید.
 • سیستم فیلتراسیون سالم: اطمینان حاصل کنید که سیستم شما با سایز آکواریوم و تعداد ماهی های آن متناسب باشد. در یک آکواریوم تازه راه اندازی شده، تقریباً 4 تا 6 هفته طول می کشد تا سیستم فیلتراسیون از نظر بیولوژیکی فعال شود. از مواد بیولوژیکی مثل ابر یا فیلترهای Depot که مکانی برای باکتری های فعال می باشد استفاده کنید. مواد فیلتر را باید مرتباً تمیز کنید تا گل و لای نگیرد و از مسدود شدن جلوگیری شود.
 • خارج نمودن مکرر غذاهای باقی مانده و گیاهان از کف آکواریوم
 • تعویض جزئی آب: آب را به طور مکرر تعویض نمایید. از یک نرم کننده آب مثل TetraAqua Aqua safe برای ارتقاء کیفیت آب استفاده کنید و هر 2 تا 4 هفته یکبار یک سوم تا یک چهارم آب را تعویض نمایید.
 • رشد سالم و انبوه گیاه : اطمینان حاصل کنید که گیاهانی سالم با رشد انبوه دارید. رشد گیاه در آکواریوم موجب خروج نیترات از آب می شود و بنابراین موجب تثبیت حالت بیولوژیکی آب آکواریوم می شود. از کودهای فاقد نیترات مثل Tetra Plant Crypro، Tetra Plant Plantamin، Tetraplant lintial sticks استفاده کنید چون این محصولات عناصر کمینه و میکرو را، به میزان متعادل برای گیاهان آبی فراهم می کنند.

نحوه ارتقاء کیفیت آب:

1-کنترل سختی آب (سختی کل و سختی کربنات)

 • دستورالعمل های مرتبط به کاهش آلاینده های موجود در آکواریوم را دنبال کنید
 • از فروشنده در مورد روش های مناسب در کاهش سختی آب، مثل تبادل گرهاى یون راهنمایی بگیرید.

2-کنترل میزان pH

 • با استفاده از TetraAqua pH/kH Minus یا به وسیله افزودن کود دی اکسیدکربن به شکل Tetra CO2 Optimate می توانید میزان بسیار بالای pH آب آکواریوم تان را به راحتی کاهش دهید. دی اکسیدکربن، آب را اسیدی می کند و همزمان رشد گیاهان را ارتقاء می دهد.
 • اگر میزان pH خیلی کم است با استفاده از TetraAqua pH/kH plus می توانید میزان آن را به دقت و برای مدت
  طولانی تنظیم کنید، همچنین این محصول موجب افزایش سختی کربنات می شود. به طور کلی، به وسیله خارج کردن
  دی اکسید کربن اضافی توسط تهویه آب آکواریوم با استفاده از سنگ هوا و پمپ هوای Tetra نیز می توانید میزان pH را افزایش دهید. توصیه می شود آکواریوم را هنگام شب تهویه کنید.

3- میزان آمونیاک

 • اگر میزان آمونیاک آب آکواریوم تان خیلی بالاست، فوراً نیمی از آب را تعویض کنید و دستورالعمل های فوق مبنی بر کاهش آلاینده ها را دنبال کنید.
 • سیستم فیلتراسیون را کنترل و میزان اکسیژن را اندازه گیرى نمایید.
 • کاهش میزان pH با افزودن دی اکسی کربن

 4- میزان نیتریت

 • با افزایش مقدار نیتریت، فوراً مقداری از آب را تعویض نمایید (تقریباً 50 درصد)
 • سیستم فیلتراسیون را چک و میزان اکسیژن آب را اندازه گیری نمایید.
 • دستورالعمل های کلی در مورد آلاینده ها را دنبال کنید.

5- مقدار نیترات

 • اگر میزان نیترات در آکواریوم های آب شیرین و شور به ترتیب بیشتر از 100 و 50 شود فوراً مقداری از آب (تقریباً 50 درصد) را تعویض کنید.
 • دستورالعمل های کلی در مورد کاهش آلاینده ها را دنبال کنید، زیرا سطح بالای نیترات نشانه ى وجود ناخالصی و آلودگی تدریجی آب آکواریوم است.
 • رشد سالم گیاه نیازمند توجه ویژه ای می باشد زیرا گیاهان موجب خروج نیترات از آکواریوم و تثبیت وضعیت بیولوژیکی آکواریوم می شود.
 • در آکواریوم های آب شور می توان از جلبک برای مثال: فیلامنتوس و جلبگ برگ گونه زینتى مثل کالر پالس برای نیترات زدایی آب آکواریوم استفاده کرد.

 6- میزان اکسیژن

 • تهویه آکواریوم به عنوان اولین راه پیشنهادی
 • تهویه آکواریوم در شب با استفاد ه از یک پمپ هوا و سنگ هوا
 • استفاده از یک سیستم فیلتراسیون air-power (برای مثال Tetra filter)
 • اطمینان از جریان کافی آب (مثلاً به وسیله فیلتر)
 • ارتقاء رشد گیاهان با افزودن دی اکسیدکربن و کود. برای مثال (Tetra Plant Plantamin)
 • کنترل کاهش اکسیژن در فیلتر
 • پیروى از دستورالعمل های کلی در مورد کاهش آلاینده ها

امتیاز را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید