تصویر هدر صفحه داخلی
  • Tester-tetratest-PH-Fresh

Loading

تتراتست pH (آب شیرین)

برای سنجش میزان pH درآکواریوم‌های آب شیرین

نکات مهم:

تتراتست pH آب شیرین تنها برای سنجش pH آکواریوم‌های آب شیرین و برکه‌ها درنظر گرفته شده است. از این نوع تتراتست برای سنجش آب‌های شور استفاده نکنید زیرا نتیجه آن دقیق نخواهد بود. تتراتست pH آب شور نیز تنها برای سنجش pH آکواریوم‌های آب شور درنظر گرفته شده است و نباید از آن تست برای سنجش آب شیرین استفاده کرد؛ چرا که نتیجه آن هم دقیق نخواهد بود. 

  چرا آزمایش کنیم؟

  میزان pH یکی از مهمترین ویژگیهای شیمیایی آب یعنی تعادل بین اسید و باز را مشخص میکند. آبی که میزان pH آن 7 است خنثی نامیده میشود. اعداد کمتر از 7 حالت اسیدی و اعداد بیش از 7 حالت قلیایی را نشان میدهند. آزمایش منظم میزان pH از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا تمام ساکنان آکواریوم نسبت به تغییرات شدید و ناگهانی pH حساس هستند. برای تمام موجودات زنده آب شیرین (ماهی ها ، گیاهان ، میکروارگانیسمها) بطور کلی pH بین 5/6 تا 5/8 مناسب است. به ندرت سیفون کردن یک آکواریوم آب شیرین یا تعویض ناگهانی میزان زیادی از آب آکواریوم منجر به ایجاد نوساناتی در میزان pH میگردد. در آکواریوم هایی که آبشان نرم است (سطح KH کمتر از 1 تا 2 درجه dH است.) ممکن است سطح pH بطور ناگهانی کاهش یابد و این حالت برای آبزیان داخل آکواریوم زیانبار است. سطح kH همواره باید کنترل شود زیرا مقدار آن نباید کمتر از 4-2 درجه dH باشد.  تتراتست محصول دیگر تترا میباشد که برای سنجش سطح KH عرضه شده است. pH آب های شور اندکی قلیایی است (3/8) بنابراین بیشتر ماهیهای آب شور به pH بین 8 تا 6/8 نیاز دارند. به منظور جلوگیری از کاهش شدید و ناگهانی سطح pH میزان KH باید کنترل شود تا همواره بین 8 تا 10 درجه dH قرار داشته باشد.     

چگونه آزمایش کنیم؟ 

لطفاً قبل از شروع آزمایش این قسمت را به دقت مطالعه و به تصاویر بروشور داخل بسته توجه نمایید :

  •   ظرف آزمایش را با آبی که قرار است آزمایش شود شستشو دهید. 
  • ظرف آزمایش را به میزان 5 میلیلیتر (5 سیسی) از آبی که قرار است آزمایش شود پر کنید. 
  • شناساگر مایع را بردارید و وارونه نگه دارید ، سپس 7 قطره از آن درون ظرف آزمایش بریزید.  
  • ظرف آزمایش را به آرامی تکان دهید.
  • ظرف آزمایش و برگه رنگ ها را بصورت عمودی کنار هم نگه دارید. حالا سعی کنید شبیهترین رنگ بین محلول و برگه رنگها را پیدا کنید و مقدار مشخص شده را بخوانید. پس از هر بار استفاده، ظرف آزمایش را با آب لوله کشی بشویید. 

نحوۀ بهینه‌سازی آب آکواریوم: 

  •  به منظور افزایش میزان pH از محصولkH plus  /pH   Tetra استفاده کنید.   برای کاهش میزان pH بهتر است فیلتراسیون آب به کمک ماده Peat (تورب) انجام شود. (البته تأثیر این کار به غلظت سختی کربنات بستگی دارد.) 
  • راه آسانتر کاهش pH ، افزود KH  Minus/Tetra pH به آب است. همچنین میتوان با افزودن  CO2 optimat مقداری CO2 به آب اضافه کرد. 

نکتۀ مهم :
سطح pH نباید بطور ناگهانی تغییر پیدا کند. در هنگام سیفون کردن آب ، به منظور خنثی کردن و حل کردن ید و آهنهای سنگین ، مقداری داروی Tetra Aqua Safe به آب اضافه نمایید.  

 هشدار:

  • دور از دسترس اطفال نگهداری شود. 
  • قابل اشتعال ! حاوی 2 پروپانول

امتیاز را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید