تصویر هدر صفحه داخلی
  • MR219BF_High

  • MR219BF_High

  • MR219BF_High

  • MR219BF_High

Loading

MR219BF - High

مناسب برای آب شیرین
کد محصول: MR219BF_High

مشخصه

ارتفاع) 850 * (عرض) 450 * (طول) 1200)

عمومی

سیستم روشنایی دارد.

دارای سیستم فیلتراسیون


امتیاز را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید