تصویر هدر صفحه داخلی
  • کلکی ریف

Loading

کلسی ریف (+Calci Reef)

مناسب برای حفظ کلسیم ، منیزیم و بخشی از قلیائیت به میزان مطلوب

بسیاری از ارگانیسم های آب شور مثل مرجانها و جلبک های مرجانی برای تولید ساختارهای سختشان از کلسیم و کربنات استفاده می کنند. این جلبکها به منیزیم نیز به شدت نیاز دارند. منیزیم عنصری است که مانع از رسوب کلسیم به شکل کربنات کلسیم غیر قابل حل می شود و بنابراین باعث می گردد مقدار کلسیم بیشتری در آب موجود باشد. یون های کربنات و کربنات هیدروژن تأمین کننده بخش مهمی از قلیائیت آب هستند و با داشتن قابلیت بافر نوسانات pH را که برای آکواریوم مضر است کاهش می دهند. در نتیجه با افزودن مرتب این عناصر باید از کاهش این مواد جلوگیری بعمل آورد به همین منظور +Calci Reef  کلسیم و منیزیم مورد نیاز آکواریوم شما را فراهم می کند. این محصول همچنین تحت عملکرد باکتری های بیودایجست به تدریج یون های کربنات هیدروژن را از استات موجود در این محصول آزاد و بخشی از قلیائیت از بین رفته آکواریوم را جبران می کند.

اندازه گیری مصرف کلسیم آکواریومتان با توجه به سایز و جمعیت از اهمیت خاصی برخوردار است بنابراین میزان آن را همواره در سطح تقریبی L/mg 450 حفظ نمایید.  هر آمپول شامل 1000 میلی گرم کلسیم ، 50 میلی گرم منیزیم و 915 میلی گرم کربنات هیدروژن (که به تدریج آزاد می شود و معادل meq/L  15یا ppm CaCO3 750 یا kH˚d 42 است) می باشد.

برای مثال اگر آکواریوم مرجانی شما 200 لیتری باشد و میزان کلسیم مصرفی آن به ازای هر لیتر آب ،  5/2 میلی گرم در لیتر در هفته باشد یک آمپول +CalciReef برای 15 روز کافی است. به ازای همین حجم اگر میزان کلسیم مصرفی معادل 7میلی گرم در لیتر باشد ، 4/1 آمپول در هفته  مورد نیازاست. بعبارت دیگر هر 5 روز یکبار از یک آمپول استفاده کنید. مصرف بیش از حد دارو در صورتیکه مقدار آن کم باشد اثرات سوء  بر جای نمی گذارد. در واکنش آهکی شدن ، کلسیم و همچنین کربنات ها به مصرف می رسند که این امر موجب کاهش قلیائیت آب می گردد. به همین دلیل توصیه می شود به ازای هر آمپول +CalciReef از دو آمپول +AlkaReef نیز استفاده نمائید.  +CalciReef و +AlkaReef را به فاصله زمانی نیم ساعت از یکدیگر اضافه کنید.   واکنش بین این دو محصول باعث ایجاد یک تعادل یونی مشابه آب طبیعی دریا می شود.  +CalciReef فاقد گلوکونات (Gluconate) است. 

آمپول را قبل از استفاده به مدت 15 ثانیه تکان دهید و سپس آن را در یک لیتر آب آکواریوم رقیق نموده و داخل آکواریوم بریزید. دور از دسترس اطفال نگهداری شود 

میزان مصرف : یک آمپول بصورت هفتگی


امتیاز را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید